เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

สิ่งที่น่าสนใจ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

7/01/2554

องค์ประกอบการบริหารการพยาบาล

องค์ประกอบการบริหารการพยาบาล

ฐานิกา บุษมงคล, พยม.


การบริหารการพยาบาล มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ
1. ปัจจัยนำเข้า(Input)

2. กระบวนการบริหาร(Process)

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ(Product, Outcome, Impact)

ซึ่งผู้บริหารการพยาบาลมีหน้าที่โดยตรงในการบริหารองค์ประกอบเหล่านี้
แสดงความคิดเห็น