เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

สิ่งที่น่าสนใจ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

7/01/2554

การบริหารองค์การพยาบาล

การบริหารองค์การพยาบาล


หมายถึง การใช้แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารเพื่อบูรณาการ การปฏิบัติการพยาบาล การวิจัย และการศึกษาสู่การปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ภายในขอบเขตแห่ง การประกอบวิชาชีพ ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของระบบบริการสุขภาพที่เป็นพลวัตร การบริหารการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้องค์การสามารถที่จะอยู่รอด มีการเจริญเติบโต สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อสังคม
แสดงความคิดเห็น