เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

สิ่งที่น่าสนใจ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

3/11/2556

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาลวัตถุประสงค์  ในการเผยแพร่แนวข้อสอบนี้ เพื่อต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการในเรื่องแนวข้อสอบอย่างกว้างขวาง หากปล่อยให้ทุกอย่างจบลงในห้องสอบ ดูจะน่าเสียดาย เพราะวัตถุประสงค์สำคัญของการสอบคงไม่ใช่แค่สอบผ่านหรือไม่ผ่าน แต่อยู่ที่การได้ความรู้เพิ่มจากการสอบและข้อสอบต่างหาก
ที่มาของแนวข้อสอบ ข้อสอบนี้เป็นเพียงแนวที่ได้จากการเก็งข้อสอบ ของผู้ที่เคยเข้าสอบแล้ว และผู้ที่ยังไม่เคยเข้าสอบแต่ได้มีโอกาสอ่านแนวข้อสอบจากที่ต่างๆ ได้รับการติวบ้างอะไรบ้าง จึงนำออกจากวงสนทนาของคนเหล่านั้นมาเผยแพร่ โดยปราศจากจุดมุ่งหมายทางการค้าอย่างสิ้นเชิง แต่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพพยาบาลอย่างแท้จริง

หมายเหตุ หากท่านใดพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ และต้องการให้หยุดเผยแพร่ โปรด แจ้ง ทางเราจะดำเนินการให้โดยทันทีลงชื่อ ฐานิกา บุษมงคล


เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล


ข้อสอบสภาการพยาบาลวิชากฎหมาย1

แนวข้อสอบสภา(การพยาบาลผู้ใหญ่)

แนวข้อสอบสภาการพยาบาล(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)

เฉลยแนวข้อสอบสภาการพยาบาล(สุขภาพจิตและจิตเวช)

แนวข้อสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ)

แนวข้อสอบสภาการพยาบาล(มารดาและทารก)ชุดที่ 1

แนวข้อสอบสภาการพยาบาล(มารดาและทารก)ชุดที่ 2

แนวข้อสอบสภาการพยาบาลพร้อมเฉลยฉบับที่1

แนวข้อสอบสภาการพยาบาลวิชาผดุงครรภ์และเฉลย

ข้อสอบสภาการพยาบาลวิชาเด็ก1

แนวข้อสอบวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น1

แนวข้อสอบการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น2

แนวข้อสอบวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น3

แนวข้อสอบสภาการพยาบาลวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่อธิบายข้อสอบอย่างละเอียด

อธิบายข้อสอบสภาการพยาบาลมารดาและทารก 


ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบ
แสดงความคิดเห็น