https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

7/15/2554

เก็งแนวข้อสอบสภาการพยาบาลวิชาผดุงครรภ์และเฉลย


วัตถุประสงค์  ในการเผยแพร่แนวข้อสอบนี้ เพื่อต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการในเรื่องแนวข้อสอบอย่างกว้างขวาง หากปล่อยให้ทุกอย่างจบลงในห้องสอบ ดูจะน่าเสียดาย เพราะวัตถุประสงค์สำคัญของการสอบคงไม่ใช่แค่สอบผ่านหรือไม่ผ่าน แต่อยู่ที่การได้ความรู้เพิ่มจากการสอบและข้อสอบต่างหาก
ที่มาของแนวข้อสอบ ข้อสอบนี้เป็นเพียงแนวที่ได้จากการเก็งข้อสอบ ของผู้ที่เคยเข้าสอบแล้ว และผู้ที่ยังไม่เคยเข้าสอบแต่ได้มีโอกาสอ่านแนวข้อสอบจากที่ต่างๆ ได้รับการติวบ้างอะไรบ้าง จึงนำออกจากวงสนทนาของคนเหล่านั้นมาเผยแพร่ โดยปราศจากจุดมุ่งหมายทางการค้าอย่างสิ้นเชิง แต่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพพยาบาลอย่างแท้จริง

หมายเหตุ หากท่านใดพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ และต้องการให้หยุดเผยแพร่ โปรด แจ้ง ทางเราจะดำเนินการให้โดยทันที

ลงชื่อ ฐานิกา บุษมงคล

เก็งแนวข้อสอบสภาการพยาบาลวิชาผดุงครรภ์


1.มารดาที่เชิงกรานแคบ คือมีขนาดเท่าไร

-True conjugate  ...............ซม.( หรือเรียกอีกอย่างว่า A-P diameter เป็นช่องทางเข้า )

- Intertuberous diameter น้อยกว่า ..................... ซม.

- Interspinous น้อยกว่า .........................ซม.

แนวการตอบ เปิดตำราตอบเลยค่ะ ท่องไว้เลยนะคะ

2. สถานการณ์มารดาครรภ์หลัง   ปากมดลูกเปิด  4 – 9 ซม. เวลาผ่านไป 2 ชั่วโมง ปากมดลูกเปิดเท่าเดิม  ส่วนนำยังอยู่ที่เดิม   เรียกว่าอะไร

ก. Protracd descent   เฉลยข้อนี้เพราะว่า   ปากมดลูกเปิด 4-9 ซม. ส่วนนำไม่เคลื่อนลงมา 1 ซม./ชั่วโมง ในครรภ์แรก และ 2 ซม./ซม. ในครรภ์หลัง

ข. arrest of descent ( กรณีนี้เมื่อปากมดลูกเปิด 10 ซม. แต่ส่วนนำยังไม่เคลื่อนลงมา)

ค. faiue of descent

ง. Deep tranesver arrest of head

หมายเหตุ  นักศึกษาควรค้นคว้าเพิ่มเติมแต่ละคำจำกัดความค่ะ

3. รับใหม่มารดาครั้งแรก ปากมดลูกเปิด 4 ซม. เมื่อเวลา.........A……….น. ปากมดลูกเปิด 9 ซม. เวลา .........B……….น. .ปากมดลูกเปิด 10 ซม. เวลา .........C……….น. ). ระยะเวลา Phase of maximum slope  คือ

ก. เวลา A - B น.

ข. เวลา B - C น.

ค. เวลา A - C น.

เฉลย ก   คำอธิบาย      -Latent phase 0-3 cm

                                -Active phase 3-10 cm แบ่งย่อยเป็น 3 ระยะ Phase of maximum slope เป็นระยะที่ 2 ปากมดลูก 4-9 ซม.4. ทารกท่า ROA ในระยะ restitution จะหมุนศีรษะอย่างไรให้สัมพันธ์กับไหล่

ก. หมุนตามเข็มนาฬิกา 90 องศา

ข. หมุนตามเข็มนาฬิกา 45 องศา

ค. หมุนทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา

ง. หมุนทวนเข็มนาฬิกา 45 องศา
แนวการตอบ

การหมุนภายใน Internal rotation ท่า LOA หมุนทวนเข็มนาฬิกา 45 องศา ท่า ROAหมุนตามเข็มนาฬิกา 45 องศา

หมุนภายนอก restitution ท่า LOA หมุนตามเข็มนาฬิกา 45 องศา ท่า ROAหมุนทวนเข็มนาฬิกา 45 องศา

หมุนภายนอก External rotation ท่า LOA หมุนตามเข็มนาฬิกา 45 องศา ท่า ROAหมุนทวนเข็มนาฬิกา 45 องศา

หลักการจำหมุนภายในตรงข้ามกับหมุนภายนอก5. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ข้อใดวินิจฉัยเป็นเบาหวานครั้งแรกจากการตั้งครรภ์ GDM

-  FBS

- OGTT6. ให้ Apgar Score  แล้วถามว่าเป็นการขาดออกซิเจนระดับใด

แนวการตอบ 0-2 Severe / 3-4 Moderate / 5 -6-7 mild 8 ขึ้นไปปกติ7. ตรวจ Ruberra Titer ครั้งที่ 1 1: 8 ครั้งที่ 2 1: 32

หมายถึง มารดาติดเชื้อหัดเยอรมัน8. สตรีตั้งครรภ์ตรวจ HbsAg + HbeAg + เราจะแนะนำมารดาอย่างไร

- เด็กมีโอกาสติดเชื้อสูง (HbsAg บ่งบอกถึงการเป็นพาหะ HbeAgบ่งบอกถึงการโรคมีโอกาสแพร่เชื้อสูง )9. การตรวจพ่อและแม่เป็นพาหะทาลัสชีเมีย จะตรวจอะไรลูกในครรภ์

ก. Amniocentesis

ข. Cordcentesis

ค. Chorionic villi sampling

ง. Alfra feloprotein

ไม่มีเฉลยจ้ะ10. ข้อใดไม่จำเป็น เกี่ยวกับการตรวจทางพันธุกรรม

ก. Amniocentesis

ข. Cordcentesis

ค. Chorionic villi sampling

ง. Alfra feloprotein

ไม่มีเฉลยจ้ะ10. ผลการตรวจ NST reactive จะต้องตรวจอะไรต่อหรือไม่
ไม่มีเฉลย


12.วัตถุประสงค์ของการพยาบาลครอบครัวคือ13.หญิงตั้งครรภ์ได้รับยา Bricanyl ต้องดูแลอย่างไร14.ทบทวนการตัดฝีเย็บ


15. ถ้าทารกตายในครรภ์ต้องให้การพยาบาลอย่างไร16.  Think meconium Staind ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอะไร17. หลังคลอดทารกมีอาการบาดเจ็บที่แขน ( ตอบ Brachial plex palsy )18. การพยาบาลข้อใดเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของการคลอด

- กระตุ้นให้ปัสสาวะทุก 2 ชั่วโมง19. ปากมดลูกเปิด 7-8 ซม. การพยาบาลข้อใดเป็นการส่งเสริมความการเปิดของปากมดลุก

ก. กระตุ้นให้ลุกไปปัสสาวะทุก 2 ชั่วโมง ( ข้อนี้ไม่ใช่ให้ปัสสาวะบนเตียbedpan )

ข. ลูบหน้าท้อง

ค. นอนตะแคงซ้าย

อาจารย์เฉลยข้อ ค นะ เพราะ นอนตะแคงซ้ายเป็นการลดการกดทับของ Inferior Venagava นักศึกษาคิดยังไงกันบ้าง20. ยาชนิดใดเป็นยาอันตรายต่อการตั้งครรภ์21.การช่วยเหลือการคลอดเมื่อศีรษะส่วน Parictal ผ่านออกมา

- ประคองศีรษะให้เงยขึ้น


22. มารดาคลอดโดยใช้คีม Forcep Extraction ข้อใดไม่ใช่

- ให้มารดาเบ่งขณะมดลูกหดรัดตัว ( กรณีนี้จะใช้ใน Vac )


23. มารดาข้อใดควรได้รับการใช้เครื่องสูญญากาศ

( หลักการปากมดลูกต้องเปิดหมด ส่วนนำเป็นหัว กระเพาะปัสสาวะว่าง ถุงน้ำคร่ำแตกแล้ว แต่ละตัวเลือกจะไม่อธิบานตรงๆอย่างนี้ จะให้สถานการณ์มา )


24. ควรทบทวนเรื่องการพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์แฝดและ น้ำคร่ำมากกว่าปกติ25. สตรีตั้งครรภ์ 36 สัปดาห์ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (ไม่ได้ฟันธงอย่างนี้แต่ให้สถานการณ์มาให้เราวิเคราะห์เอง) ต้องให้การพยาบาลอย่างไร

- Absolute bed rest


26. .สถานการณ์อายุครรภ์น้อยกว่า 37 wk ไม่เจ็บครรภ์ ถุงน้ำคร่ำแตก (น่าจะเป็น PROM)

- หลีกเลี่ยงการตรวจภายใน ( หากเป็น PROM และ pacentra pevia ห้าม PV )


ควรทบทวนเกี่ยวกับให้การพยาบาลอย่างไรเมื่อ case


-เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

- ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด

- รกเกาะต่ำ

- รกลอกตัวก่อนกำหนด
แสดงความคิดเห็น