เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

8/27/2553

Journal of Cardiothoracic Surgery

รวมบทความที่น่าสนใจจาก Journal of Cardiothoracic Surgery
...โดยจะupdateให้เป็นประจำค่ะ...

1.Coronary artery bypass surgery in a patient with Kartagener syndrome: a case report and literature review
abstract
fulltext

2. Difference between pre-operative and cardiopulmonary bypass mean arterial pressure is independently associated with early cardiac surgery-associated acute kidney injury
abstract
fulltext

3.Dangerous drug interactions leading to hemolytic uremic syndrome following lung transplantation
abstract
fulltext

4.Daptomycin as a possible new treatment option for surgical management of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus sternal wound infection after cardiac surgery
abstract
fulltext

5.Presentation and management of keloid scarring following median sternotomy: a case study.
Rikesh Patel, Sotiris C Papaspyros, Kalyana C Javangula and Unnikrishnan Nair
abstract
fulltext

6.Pharmacologic prophylaxis for atrial fibrillation following cardiac surgery: a systematic review
Ioanna Koniari, Efstratios Apostolakis, Christina Rogkakou, Nikolaos G Baikoussis and Dimitrios Dougenis
abstract
fulltext

7.Operative and early results of coronary artery bypass grafting in female patients in different Body Mass Indexes
Hilmi Tokmakoglu
abstract
fulltext

8.Comparison of cardiothoracic surgery training in USA and Germany
Vakhtang Tchantchaleishvili, Suyog A. Mokashi, Taufiek K. Rajab, R. MORTON Bolman, Frederick Y. Chen and Jan D. Schmitto
abstract
fulltext

9.Bilateral heterochronic spontaneous hemothorax caused by pulmonary arteriovenous malformation in a gravid: A case report
Yinghao Zhao, Guang-Yu Li, Zhiguang Yang, Peng Zhang , Kun Zhang and Guoguang Shao
abstract
fulltext

10. The accuracy of echocardiography versus surgical and pathological classification of patients with ruptured mitral chordae tendineae: a large study in a Chinese cardiovascular center
Wu W, Luo X, Wang L, Sun X, Jiang Y, Huo S, Tu D, Bai Z, Wang H
Journal of Cardiothoracic Surgery 2011, 6:94 (29 July 2011)
http://www.cardiothoracicsurgery.org/content/6/1/94/abstract
http://www.cardiothoracicsurgery.org/content/pdf/1749-8090-6-94.pdf

11. Cardiac Surgery: What the future holds?

Parissis H
Journal of Cardiothoracic Surgery 2011, 6:93 (27 July 2011)
http://www.cardiothoracicsurgery.org/content/6/1/93/abstract
http://www.cardiothoracicsurgery.org/content/pdf/1749-8090-6-93.pdf

12. review of bronchiolitis obliterans syndrome and therapeutic strategies

Hayes D
Journal of Cardiothoracic Surgery 2011, 6:92 (18 July 2011)
http://www.cardiothoracicsurgery.org/content/6/1/92/abstract
http://www.cardiothoracicsurgery.org/content/pdf/1749-8090-6-92.pdf

13.Abdominal only CPR during cardiac arrest for a patient with an LVAD during resternotomy: a case report

Rottenberg EM, Heard J, Hamlin R, Sun BC, Awad H
Journal of Cardiothoracic Surgery 2011, 6:91 (15 July 2011)
http://www.cardiothoracicsurgery.org/content/6/1/91/abstract
http://www.cardiothoracicsurgery.org/content/pdf/1749-8090-6-91.pdf

14. A rigid barrier between the heart and sternum protects the heart and lungs against rupture during negative pressure wound therapy
Lindstedt S, Ingemansson R, Malmsjo M
Journal of Cardiothoracic Surgery 2011, 6:90 (8 July 2011)
http://www.cardiothoracicsurgery.org/content/6/1/90/abstract
http://www.cardiothoracicsurgery.org/content/pdf/1749-8090-6-90.pdf

15. Ectopic cervical thymoma in a patient with Myasthenia gravis
Wu T, Jin J, Huang T, Chang H, Lee S
Journal of Cardiothoracic Surgery 2011, 6:89 (6 July 2011)
http://www.cardiothoracicsurgery.org/content/6/1/89/abstract
http://www.cardiothoracicsurgery.org/content/pdf/1749-8090-6-89.pdf

16. Totally Biological Composite Aortic Stentless Valved Conduit for Aortic Root Replacement: 10-year Experience
Galinanes M, Meduoye A, Ferreira I, Sosnowski A
Journal of Cardiothoracic Surgery 2011, 6:86 (23 June 2011)
http://www.cardiothoracicsurgery.org/content/6/1/86/abstract
http://www.cardiothoracicsurgery.org/content/pdf/1749-8090-6-86.pdf

17. Single center experience on talc poudrage morbidity: focus on high talc dosage
Leuzzi G, Vita M, Porziella V, Congedo M, Cesario A
Journal of Cardiothoracic Surgery 2011, 6:87 (27 June 2011)
http://www.cardiothoracicsurgery.org/content/6/1/87/abstract
http://www.cardiothoracicsurgery.org/content/pdf/1749-8090-6-87.pdf

18. Structural valve deterioration of a mitral Carpentier-Edwards pericardial bioprosthesis in an 87-year-old woman 16 years after its implantation.

Ito H, Sakata K, Haruki T, Kobayashi Y
Journal of Cardiothoracic Surgery 2011, 6:88 (5 July 2011)
http://www.cardiothoracicsurgery.org/content/6/1/88/abstract
http://www.cardiothoracicsurgery.org/content/pdf/1749-8090-6-88.pdf
แสดงความคิดเห็น