https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

9/24/2553

แบบทดสอบตนเอง

บทที่ 3

แบบทดสอบตนเองแบบทดสอบทายนิสัย สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว

แต่ห้ามดูเฉลยก่อนนะ เดี๋ยวไม่แม่น เลือกข้อที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะ1.บุคคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร?

(I) ชอบสันโดษ , คิดก่อนทำ , มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่

(E) ชอบเข้าสังคม , ชอบไปงานสังสรรค์ , ทำก่อนคิด , มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน. สิ่งของ , สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่2.เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร?

(S) ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล , ดูถึงปัญหาปัจจุบัน , ดูถึงหลักความเป็นจริง

(N) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล , คาดการณ์ล่วงหน้า , ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น3.คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา? (โดยสัญชาตญาณของคุณ)

(T) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ , ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง , คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ

(F) ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ , ตัดสินใจจากความชอบ , ความต้องการ , คิดถึงความต้องการ และการตอบสนองของตน4.คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร?

(J) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน , ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทำ , ชอบตัดสินใจเพื่อให้จบปัญหา

(P) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว , ไม่ยึดติด , มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ , รับฟังความคิดผู้อื่น


เฉลยแบบทดสอบทายนิสัยตนเอง

วิธีการ : เลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อที่เลือก แล้วนำมาเรียงกัน

คำเฉลย :

ISTJ - The Duty Fulfiller " ผู้สำเร็จ "

- มีสมาธิสูง , เงียบ , เป็นคนรักครอบครัว

- ละเอียด , จริงจัง และ ไว้ใจได้

- ทำงานหนัก , เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง

- อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขา ซื้อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้

- ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึกISTP - The Mechanic " ช่างเครื่อง "

- เงียบ , ชอบผจญภัย และ กีฬา

- ชอบเสี่ยง , เป็นตัวของตัวเอง , แก้ปัญหาเก่ง

- มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด

- ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นอยู่ ทั้งดีและไม่ดีISFJ - The Nurturer " ผู้ดูแล "

- เงียบ , ใจดี , มีสติ

- มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่

- คิดถึงคนอื่นก่อนตัว , จำคนเก่ง

- เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์

- ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเองISFP - The Artist " ศิลปิน "

- เงียบ , ใจดี , จริงจัง และ อ่อนไหว

- ไม่ชอบการโต้แย้ง , ไม่ชอบระเบียบ

- ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร , รักขอบสวยของงาม

- เข้าใจยาก , เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น

- ใช้ชีวิตอย่างจริงจังINFJ - The Protector " ผู้ป้องกัน "

- ความคิดสร้างสรรค์ , อ่อนไหว , เป็นตัวของตัวเอง

- เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์

- เป็นคนลึกซึ้ง ,ซับซ้อน , ชอบความเป็นส่วนตัว

- เข้าใจยาก , มีความมั่นใจในตัวเองสูง , ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น

- ไม่ชอบการโต้แย้งINFP - The Idealist " นักอุดมการณ์ "

- เงียบ , ซื่อสัตย์ , ชอบอุดมการณ์

- ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น

- ไม่ชอบการโต้แย้ง

- ซื่อสัตย์ต่อตนเอง

- มีความคิดสร้างสรรค์INTJ - The Scientist " นักวิทยาศาสตร์ "

- ฉลาด . มุ่งมั่น , ไม่เหมือนใคร

- เป็นผู้นำที่ดี , มีความมั่นใจสูง , มองการณ์ไกล

- ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คนเดียว , ชอบด่วนสรุป , ไม่ชอบรายละเอียด , คิดว่าตนเองถูกเสมอ

- บอกความรู้สึกไม่เก่ง , จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดINTP - The Thinker " นักคิด "

- ความคิดสร้างสรรค์ , เป็นตัวของตัวเอง , มีเหตุมีผล และ มีความสามารถสูง

- ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น , ไม่ชอบระเบียบ

- ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก , ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว

- เงียบ , ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง

- มีอารมณ์ซับซ้อน , ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวนESTP - The Doer " ผู้กระทำ "

- เป็นมิตร , ยืดหยุ่นง่าย , เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง

- ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์

- ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว

- รักสนุก , สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว

- ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ

- เบื่อง่าย

ESTJ - The Guardian " ผู้พิทักษ์ "

- มีระเบียบ , ซื่อตรง , ตรงไปตรงมา

- มีความมั่นใจในตัวเอง , มีความสามารถ . ทำงานหนัก , เป็นผู้นำ

- ชอบความปลอดภัย และ ความสงบสุข

- บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่งESFP - The Performer " ผู้แสดง "

- อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ , มีมนุษยสัมพันธ์ดี , รักสนุก และ ทำงานเป็นทีมได้ดี

- มองโลกในแง่ดี , ต้อนรับทุกคน แต่ ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน

- ไม่ชอบงานประจำ , คิดมากเวลาเครียด

- รักสวยรักงามESFJ - The Caregiver " นักใส่ใจ "

- มีน้ำใจ , คนชอบ , มีสติ , มีความรับผิดชอบ

- เก่งเรื่องคน , เข้าใจ , สนใจ และ ปรับตามคนได้

- ชอบให้คนชอบ , ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง

- รักสงบ และ ความปลอดภัย , ไว้ใจได้ , กระตือรือร้น

- อ่อนไหว , ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่นENFP - The Inspirer " ผู้มีแรงบันดาลใจ "

- มีความคิดสร้างสรรค์ , กระตือรือร้น , ยืดหยุ่น

- ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี , ชอบให้คนชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย

- เป็นคนร่าเริง และ ชอบเป็นอิสระENFJ - The Giver " ผู้ให้ "

- มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก , ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ

- ไม่ชอบอยู่คนเดียว , ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา

- มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบหลาย ๆ อย่าง

- มีความมั่นใจในตัวเอง , เจ้าระเบียบ

ENTP - The Visionary " ผู้มีวิสัยทัศน์ "

- มีความคิดสร้างสรรค์ , ฉลาด , แก้ปัญหาเก่ง

- ชอบไอเดียใหม่ , ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ

- ชอบคุย , คุยเก่ง , หัวไว

- ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานสำเร็จ

- บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้างENTJ - The Executive " ผู้บริหาร "

- เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด , พูดต่อหน้าคนเก่ง , ฉลาด , มีความรู้

- เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความสามารถ , ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่เก่ง

- แก้ปัญหาเก่ง , สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน

- เจ้ากี้เจ้าการ , ไม่มีความอดทน , เด็ดขาด , น่าเกรงขามแบบทายนิสัยจากตัวเลขวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่จำกัด

อุปกรณ์ แผ่นตัวเลข 0-9

สถานที่ ห้องเรียน ห้องฝึกอบรม

วิธีการเล่น

1. ผู้นำกิจกรรมกลุ่มสอบถามในกลุ่มว่าใครเลือกเลข 0-9 ตามลำดับแล้วรวบรวมจำนวนสมาชิกที่เลือกแต่ละหมายเลขจับกลุ่มเป็นวงกลมจากนั้นทายนิสัยจากเลขที่ชอบ

2. ผู้นำกิจกรรมอ่านรายละเอียดการทายนิสัยจากเลขที่ชอบ จากนั้นสรุปเพื่อความสนุกสนานและทายนิสัยเฉลยทายนิสัยจากเลขที่ชอบ

เลข 0 หมายถึง เป็นคนที่มีจิตนาการกว้างไกล ทุ่มเทเป็นพักๆ ลางสังหรณ์ดี ชอบการคิดค้นงานประดิษฐ์ตกแต่ง

ข้อเสีย ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่

เลข 1 หมายถึง เป็นคนรักเกียรติรักศักดิ์ศรี โกรธง่ายหายเร็ว ชอบการเป็นผู้นำ ใจคอกว้างขวาง ชอบช่วยเหลือคน(จนไม่ว่าเอาหน้าเอาตาไว้ก่อน)

ข้อเสีย ใจร้อนขาดความรอบคอบ

เลข 2 หมายถึง เป็นคนเพ้อฝัน ละเอียดลออ โน้มน้าวจูงใจได้ง่าย เชื่อคนง่าย ชอบงานบันเทิงดนตรีสนุกสนาน

ข้อเสีย มักเอาแต่ใจตนเอง

เลข 3หมายถึง เป็นคนกล้าคิดกล้าทำ ไม่เกรงกลัวอิทธิพล ใจร้อนวู่วาม เข้มแข็งอดทน มีความพยายาม มีมานะดี ขยันขันแข็ง

ข้อเสีย ยอมหักแต่ไม่ยอมงอ

เลข 4 หมายถึง เป็นคนที่มีศิลปะในการพูดการเขียน หรือการแสดงออก ชอบการท่องเที่ยวการเดินทาง

ข้อเสีย บางครั้งเป็นคนรวนเร ตัดสินใจไม่แน่นอน

เลข 5 หมายถึง เป็นคนรักความยุติธรรม ชอบการช่วยเหลือคน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบการศึกษา การเรียนรู้การถ่ายทอด รักสงบ

ข้อเสีย ชอบช่วยเหลือโดยเฉพาะเด็กๆ

เลข 6 หมายถึง เป็นคนที่ฉลาดในการใช้และแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง รักสวยรักงาม มักโชคดีทางด้านการเงินหรือความรักทางใดทางหนึ่ง

ข้อเสีย ตามใจตนเองสนุกสนานจนลืมตัว

เลข 7 หมายถึงเป็นคนที่อดทนและทนอดชอบความเป็นอยู่เรียบๆและง่ายๆชอบเก็บตัวโกรธไม่เป็นแต่พยาบาทเป็นไม่ชอบงานชิ้นเล็กๆ

ข้อเสีย มักซ่อนอารมณ์เหมือนไฟสุมขอน

เลข 8 หมายถึง เป็นคนโผงผาง ลุ่มหลงอะไรเป็นพักๆชีวิตขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ชอบสนุกสนาน

ข้อเสีย มักมัวเมา เลิกรายาก

เลข 9 หมายถึง เป็นคนที่มีโชคหรือจังหวะฟลุกๆ ในชีวิตหลายครั้ง ถ้าหากสนใจงานศาสนาจะทำให้ใจสงบขึ้น หลายคนไม่แต่งานหรือต้องผิดหวังในความรักบ้าง
แบบทายนิสัยจากรูปวัตถุประสงค์ เพื่อนำสู่การพัฒนาตนเอง

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่จำกัดจำนวน โดยแบ่งกลุ่มๆละ 5 คน

อุปกรณ์ แผ่นรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมคางหมู วงรี วงกลม

สถานที่ ห้องเรียน ห้องฝึกอบรม

วิธีการเล่น

1. ผู้นำกิจกรรมนำรูป 5 รูปให้สมาชิกภายในกลุ่มเลือกๆละ 1 รูปแล้วบอกว่าจะมีการทายนิสัยจากรูปทรงที่เลือก

2. ผู้นำกิจกรรมทายนิสัยจากคำเฉลยที่ละภาพ


สามเหลี่ยม เป็นคนคล่องแคล่ว กระตือรือร้น ใจร้อน ทำงานรวดเร็ว ไม่ชอบการรอคอย ชอบพูดมากกว่าทำ


สี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นคนสุขุมมั่นคง หนักแน่นในแง่ความคิดหรือการกระทำ เป็นคนอดทน โน้มน้าวยาก ชอบทำมากกว่าพูด


สี่เหลี่ยมคางหมู เป็นคนรักความสะดวกสบาย ค่อนข้างเฉื่อยชาตัดสินใจช้า การตัดสินใจไม่แน่นอน บางครั้งพูดแล้วยังไม่ทำ

วงรี เป็นคนที่มีความรู้สึกเร็ว การดำเนินชีวิตจะมีบทบาท ลีลา พิธีการและเป็นขั้นตอน ชอบใช้เทคนิคหรือศิลปะ ชอบคุยว่าจะทำอยากทำแต่รอจะทำอยู่


วงกลม เป็นคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทะเยอทะยานมักได้รับความสำเร็จเพราะถือว่าได้รับพรจากฝากฟ้ากับความคิดที่ไม่หยุดนิ่ง แปลกๆ แผลงๆ ไม่เหมือนใครฉีกแนวมีอารมณ์ขันมีทั้งการพูดและการกระทำ
แบบทายบุคลิกภาพจากตัวอักษร

ให้ท่านเขียนชื่อท่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วอ่านคำทายทีละตัวอักษรเป็นท่านใช่มั๊ยโดยเฉพาะอักษรสามตัวแรกจะบอกความเป็นตัวตนจะอธิบายบุคลิกภาพของท่าน โดยแต่ละอักษรจะมีลักษณะบุคลิกภาพ คือ

1. A = Attractive หมายถึง ความมีเสน่ห์

2. B = Bright หมายถึง ฉลาด หลักแหลม

3. C = Confident หมายถึง ความเชื่อมั่น ความมั่นใจ

4. D = Dependable หมายถึง พึ่งพา อาศัยได้

5. E = Enthusiasm หมายถึง กระตือรือร้น

6. F = Frank หมายถึง จริงใจ เปิดเผย

7. G = Generosity หมายถึง เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่

8. H = Honest หมายถึง ซื่อสัตย์

9. I = Independent หมายถึง เป็นอิสระ

10. J = Judge หมายถึง เที่ยงธรรม เที่ยงตรง

11. K = Kind หมายถึง ใจดี กรุณา

12. L = Learned หมายถึง คงแก่เรียน

13. M = Mighty หมายถึง แข็งแรง มีอำนาจ

14. N = Neat หมายถึง ประณีต เรียบร้อย

15. O = Optimistic หมายถึง มองในแง่ดี

16. P = Popular หมายถึง เป็นที่รัก เป็นที่สนใจ

17. R = Reasonable หมายถึง มีเหตุผล

18. S = Sincere หมายถึง จริงใจ

19. T = Trust หมายถึง ซื่อสัตย์ เชื่อถือได้

24. U = Urbane หมายถึง สุภาพ อ่อนโยน

25. W = Witty หมายถึง หลักแหลม

26. Y = Young หมายถึง มีความเป็นหนุ่มสาว มีไฟแรง

เช่น ชื่อ สุภวรรณ เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า SUPAWAN

ตัว S หมายถึง จริงใจ

ตัว U หมายถึง สุภาพอ่อนโยน

ตัว P หมายถึง เป็นที่รักเป็นที่สนใจ

ชื่อบอกบุคลิกภาพชาวบ้านเรียกนิสัยคะ แล้วลองรวมๆ ความหมายทั้งหมดดูอะไรควรแก้ไขอะไรควรปรับปรุงรีบทำอย่ารอให้ อายุมากแล้วค่อยปรับปรุงไม้แก่ดัดยากแต่ถ้าเราพยายามดัดก็จะพัฒนาตัวเราไปเรื่อยๆ แก้ทุกอย่างต้องแก้ที่ตัวเราคะ

อักษรทั้ง 26 ตัวจะเป็นตัวแทนของบุคลิกภาพที่ควรมีในตัวบุคคล ส่วนจะมีตัวใดมากหรือตัวใดน้อย เจ้าของบุคลิกภาพย่อมรู้จักตนเองดี ถ้ายังไม่รู้อาจให้เพื่อนที่สนิทกับเราจริงๆ ช่วยบอก และถ้าสิ่งที่เพื่อนบอก บ้างครั้งบุคคลอาจจะไม่ชอบ ก็อย่าไปโกรธเพื่อน คิดเสียว่าให้เพื่อนติ เพื่อก่อ แล้วเราก็นำคำติ คำชมมาปรับปรุงมาพัฒนาบุคลิกภาพของเราให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป


ทายนิสัยจากวิธีแสดงออกกับคนรัก
> กอดหรือสัมผัส

คนที่ชอบแสดงออกด้วยการกอดหรือสัมผัสตัวบ่อยๆ เป็นคนที่หัวสมัยใหม่ กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเองเวลารักใครก็เดินไปบอกเลยว่า “รัก” โดยไม่กังวลว่า อีกฝ่ายจะรับรักหรือเปล่า มีมนุษยสัมพันธ์ดี แต่ออกจะเอาแต่ใจตัวเองเล็กน้อย> ซื้อสิ่งของให้บ่อยๆ

ถ้าแสดงออกกับคนรักแบบนี้ แสดงว่าเป็นคนที่เวลารักใครจะสามารถยกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตให้เขาได้ จึงไม่แปลกที่เวลาเห็นอะไรน่ารักๆ จะคิดถึงเขาเสมอ เป็นคนให้ความสำคัญกับคนรอบข้าง ไม่ชอบอยู่ในที่ๆ คนเยอะ> โทรไปหาไม่ขาด

ถ้าแบบนี้ละก็ แสดงว่าคุณเป็นคนขี้เหงามาก แม้ภายนอกดูเข้มแข็ง แต่ภายในแอบอ่อนไหวมาก เวลามีความรักจะทุ่มเทให้ทุกอย่าง คุณเป็นคนคิดมาก ละเอียดอ่อนกับชีวิต บางทีก็ไปทางจู้จี้จุกจิกไปหน่อย> มีเรื่องมาเซอร์ไพร์สเสมอ

คุณเป็นคนมีเสน่ห์ เป็นนักวางแผนชั้นเยี่ยม ฉลาดทันคน มักเป็นคนที่เพื่อนๆ นึกถึงเสมอ เวลามีโครงการไปทำอะไรที่ไหนบางทีคุณอาจจะดูแปลกๆ เข้าใจยาก แต่เพื่อนๆ ก็พร้อมใจกันรัก เพราะคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับมิตรภาพ และเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเลยล่ะ> ชอบพูดให้กำลังใจและห่วงใย

คุณเป็นคนมีจิตใจดี หวังดีต่อคนอื่นเสมอ คุณเป็นคนอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่ใจดี จึงไม่ต้องแปลกใจที่มีเด็กๆ มาติด คุณเป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตใจ จึงมักเป็นศิราณีของเพื่อนๆ เพราะคุณไม่เคยมองปัญหาของเพื่อนเป็นเรื่องไร้สาระ แต่จะช่วยคิดแก้ปัญหาจนหัวหมุน> ทำของให้ด้วยตัวเอง

คุณเป็นคนใส่ใจในเรื่องของความรู้สึก และชอบตีคุณค่าของคนด้วยการกระทำมากกว่าคำพูด เป็นคนที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบอะไรที่รวดเร็ว ฉาบฉวย เป็นคนอ่อนไหว ละเอียดอ่อน รักสันโดษ บางทีก็ขี้เหงา แต่บางทีก็ไม่เอาใครเลยเหมือนกัน> ชวนไปไหนมาไหนด้วยตลอด

คุณเป็นคนขี้เบื่อ ไม่ชอบหยุดนิ่ง ออกจะไฮเปอร์เล็กน้อย มีบุคลิกคล่องแคล่ว ทำอะไรรวดเร็วฉับไว มักให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับคนอื่นมาก เรียกว่าเป็นคนสังคมคนหนึ่ง คุณเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดี เพื่อนเยอะ แต่ต้องระวังมีคนแอบอิจฉาด้วย> ใจสปอร์ต ใช้จ่ายให้บ่อยๆ

คุณเป็นคนขี้กลัว ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเอง เวลาคบใครมักจะเกร็ง กลัวว่าเค้าจะไม่ชอบ ซึ่งอาจทำให้คุณไม่ค่อยมีความสุขเท่าไร คุณเป็นคนที่มีคนรายล้อมรอบตัวเต็มไปหมด เมื่อมีปัญหาจะไม่ค่อยระบายให้ใครฟัง คุณไม่ค่อยมีเพื่อนแท้> แอบทำสิ่งดีๆ ให้

คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีถึงดีมาก เป็นผู้ให้ มีโลกส่วนตัว มองโลกในแง่ดี เป็นคนที่มีความสุขง่ายและอ่อนโยนน่าเข้าใกล้ แม้หลายครั้งคุณจะทำสิ่งดีๆ ให้คนอื่นโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ คุณมีรัศมีความสุขบางอย่างที่ดึงดูดคนดีๆ เข้าหาตัว และทำให้ทุกๆ คนรักได้> ส่งจดหมายหรือส่งข้อความไปหาเป็นประจำ

คุณเป็นคนขี้อาย ขี้กลัว และคิดมาก คิดเยอะ ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเท่าไร แต่เป็นคนจิตใจดี ใส่ใจกับความผูกพันมากทีเดียว เป็นคนรักสงบ ไม่ชอบการต่อสู้แย่งชิง ไม่ค่อยทะเยอทะยาน> บอกรักทั้งวัน ทั้งคืน

คุณเป็นคนจริงใจ คิดยังไงพูดอย่างนั้น เป็นคนค่อนข้างเปิดเผย ไม่ค่อยมีความลับกับเขาสักเท่าไร เก็บความลับไม่อยู่ มั่นใจ มีเสน่ห์ ไม่ค่อยแคร์กันเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แม้ในบางอารมณ์จะดูอ่อนไหวและละเอียดอ่อนจนคนอื่นงงเลยก็ตาม> ไม่แสดงออกชัดเจน

คุณเป็นคนลึกลับ เข้าใจยากและขี้กลัว แม้สิ่งที่แสดงออกมาดูเหมือนเป็นคนมั่นใจ แต่ลึกๆ แล้วเป็นคนอ่อนไหวไม่ต่างจากคนอื่น คุณเป็นคนเงียบๆ คิดเยอะ ไม่ค่อยแสดงออก ยกเว้นไม่ไหวจริงๆ คุณจะหลุดคำพูดที่ทำให้คนรอบข้างอึ้งอยู่บ่อยๆ คุณเป็นคนฉลาดทันคน ชอบการแข่งขัน มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบการผูกมัดอะไรกับใคร แต่ก็อ่อนไหวกับความรักง่ายๆ เหมือนกันนะอ่านรหัสใจจาก “ เสียงหัวเราะ ”


“ เสียงหัวเราะ ” บ่งบอกถึงความสนุกสนาน นำมาซึ่งความสุขและสันติภาพ จนมีคำกล่าวจริงแท้แน่นอนว่า “ ถ้าโลกมีแต่เสียงหัวเราะ สงครามคงไม่เกิดขึ้น ” จริงๆ แล้วเสียงหัวเราะสามารถบ่งบอกบอกนิสัยใจคอของคนที่หัวเราะได้ บางคนหัวเราะแต่ละทีปล่อยเต็มที่ ชนิดที่หัวเราะอยู่ท้ายซอยคนอยู่ปากซอยได้ยิน หรือฟันอยู่ในปากกี่ซี่เห็นหมด ขณะที่บางคนหัวเราะแต่ละทีกระมิดกระเมี้ยนเอามือปิดปาก ที่สำคัญ เสียงหัวเราะสะท้อนความจริง ไม่สามารถแสแสร้งได้ ในบทนี้เรามาอ่านใจทายนิสัยจากเสียงหัวเราะกัน อาจนำไปทายใจเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานได้...


หัวเราะเสียงดังลั่น “ เอิ๊กๆ อ๊ากๆ ”:

คุณเป็นคนเปิดเผย จริงใจ มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ออกไปทางกล้าได้กล้าเสีย มักมีความกระตือรือร้นสูง และมักทำได้อย่างรวดเร็วเก่งกาจ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคุณมีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนง่าย แต่อาจไม่ค่อยมีความรอบคอบเท่าใด ออกไปทางควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ โกรธง่ายหายเร็ว มักไม่ค่อยผูกใจเจ็บหรืออาฆาตพยาบาทใคร และอาจขี้หลงขี้ลืมได้ง่าย แต่อย่าเผลอไปลืมสุดที่รักที่บ้านก็แล้วกัน

หัวเราะเสียงเบา “ คิกๆ คักๆ ”:

คุณค่อนข้างขี้อาย ออกจะเก็บกดนิดๆ มักจะระมัดระวังตัวมากจึงอาจขาดชีวิตชีวาจากอารมณ์แท้จริงในส่วนลึก อาจใช้ความคิดไตร่ตรองในการวางตัวให้คนอื่นเชื่อถือ ยอมรับ และพอใจในตัว เพราะคุณมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด คุณชอบปกปิดซ่อนเร้นความลับบางอย่างในตัว ขณะเดียวกันก็เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบในการดำเนินชีวิต มีน้ำใจดี สามารถเป็นที่พึ่งพิงได้ยามคับขัน โดยเฉพาะเรื่องเงิน คุณอาจมีกระเป๋าเล็กๆ หรือเหน็บเงินตามที่ต่างๆ ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

หัวเราะเสียงต่ำๆ สั้นๆ “ โฮ่ ”:

คุณมีความคิดลึกซึ้งมาก มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อคนรอบข้าง วาทะหว่านล้อมคนให้คิดตามนั้นคุณทำได้ดีทีเดียว นักโต้วาทีเก่งๆ ที่มีคนห้อมล้อมตัวมักหัวเราะสไตล์นี้ แต่สำหรับในบทนักรักคุณเป็นคนเจ้าชู้ มีเสน่ห์ โรแมนติกชนิดหาตัวจับแทบไม่ได้


หัวเราะเสียงสูง สั้นๆ แบบระเบิด “ ฮิ ”: คุณมีความกระตือรือร้น มักทำตนให้มีความกระปี้กระเปร่าเสมอ มีสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำให้คนรอบข้างแปลกใจว่าคุณคิดได้อย่างไรในเมื่อคุณเงียบเฉย ท่าทางออกจะไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย ที่ไหนได้ กลับสามารถคิดแก้ไขปัญหาได้แปลกแหวกแนวอย่างไม่คาดคิด คุณเป็นคนจิตใจดีและมองโลกในแง่ดีแบบเด็กๆ มีความเมตตาและมีคุณธรรมประจำใจ โดยเฉพาะความเป็นมิตรที่ดีต่อผู้อื่นเอาเสียด้วย แต่ระวังอย่าไปหัวเราะบนรถเมล์คนเดียว เดี๋ยวคนข้างๆ จะคิดว่าคุณบ้า !

หัวเราะเสียงหนักแน่นสม่ำเสมอ “ โฮ่ โฮ่ โฮ่ ”: คุณเป็นคนทำอะไรจริง ชอบใช้กำลังแรงกายในการสร้างความสำเร็จของงานนั้น มีความอดทนและรับผิดชอบได้ดี มีความคิด สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ให้ชีวิตและสังคมด้วยเสมอสังเกตได้จากนักการเมือง คนระดับผู้บริหารกิจการใหญ่ๆ สิ คุณเป็นคนมีอารมณ์ขันซึ่งจะช่วยผ่อนคลายความเครียดในสายตาคนรอบข้างให้อยากเข้ามาคุยด้วย เสน่ห์ของคุณดูจะเท่น่ารักดีหัวเราะไปน้ำตาไหลไป “ ฮา ฮ่า ฮ้า ”:

คุณเป็นคนจิตใจดี อารมณ์อ่อนไหว มักชอบแสดงความเห็นอกเห็นใจและชอบช่วยเหลือในการแก้ปัญหาชีวิตให้คนอื่น แม้แต่การนั่งรับฟังปัญหาความทุกข์ร้อนของคนอื่นเพื่อให้เขาสบายใจสามารถแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนของคนอื่นเพื่อให้เขาสบายใจสามารถแก้ปัญหาในวิกฤตการณ์ที่มีความกดดันสูง ให้คลี่คลายผ่านพ้นได้ด้วยดี ในจิตใจส่วนลึก คุณชอบอยู่ในโลกส่วนตัวเล็กๆ ถ้าชอบเขียนนวนิยายแล้วละก็อาจเป็นน้องๆ คุณทมยันตี ชนิดที่ว่า ขายหนังสือแล้วแถมผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาให้ผู้อ่านด้วย

หัวเราะหลายเสียง สูงๆ ต่ำๆ น่าแปลกใจ “ ฮ่า ฮ่า โหย ”:

คุณมีความสนุกสนาน บางครั้งอาจทำตัวเปิ่นๆ มีความคล่องแคล่วว่องไวในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ง่าย คุณมีความเป็นกันเองในการเข้ากับคนรอบข้าง ชมคนก็เก่งเพราะคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดี จึงเหมาะกับการเป็นนักบริหารจัดการที่ใช้สมองอันปราดเปรื่องและอยู่เบื้องหลังงานสำคัญๆ หลายๆ งาน

หัวเราะแบบฝืนๆ พิกล “ ฮิ ฮิ ”:

คุณเล่นละครเก่งแต่ตีบทไม่ค่อยแตก ออกจะเสแสร้งในบทงอนง้อลูกค้าเพื่อให้ผู้ใหญ่มอบความสนใจในตัวคุณ ความคิดของคุณลึกซึ้งในลักษณะของผลประโยชน์ตอบแทนมากกว่ามักชอบทำตัวเป็นผู้ดีเหมือนคุณหญิง-คุณชายในละครทีวี แต่แอบอิจฉาลึกๆ อย่าลืมนะว่าอาจจะทำความรำคาญหรือสร้างความไม่น่าไว้วางใจให้คนรอบข้างได้

หัวเราะแบบเย้ยหยัน “ ฮ่า ฮ่า ”:

คุณมองโลกในแง่ร้าย ไรอารมณ์ ออกจะเก็บกด ไม่ค่อยเป็นมิตรหรือลงรอยกับผู้อื่น ชอบแต่ติและประชดประชันการกระทำของผู้อื่น มองว่าตัวเองเก่งแต่ผู้เดียว เจ้าอารมณ์และหยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวเอง แต่ส่วนลึกคุณมีความเหงาและว้าเหว่ มักต้องการให้คนรอบข้างเอาใจ ใครที่คิดจะเป็นแฟนต้องส่งส่วย เอ้ย ! ... โทรมารายงานตัวทุกเช้า สาย บ่าย ค่ำหัวเราะเสียงแหบแห้ง “ แหะ แหะ ”:

คุณชอบทำงานมากกว่าใช้ความคิดเพ้อฝันถึงวันข้างหน้าที่สวยหรู มักมองชีวิตในโลกของความจริง ออกไปทางนักสู้ชีวิตแบบหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน จึงไม่ค่อยแสดงความสดใสร่าเริงนัก แต่ก็มีความละเอียดลึกซึ้งมองคนแบบพินิจพิเคราะห์ ใครเสแสร้งแกล้งทำคุณมองทะลุปรุโปร่งหมด แต่จะพูดหรือไม่เท่านั้นเอง ถ้าคุณถูกหลอกเป็นเพราะเต็มใจให้หลอก ปกติมักทำตัวสบายๆ ไม่ค่อยพิถีพิถันในความเป็นอยู่เท่าไร ออกจะสมถะและมีจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ บางคนชอบศึกษาปรัชญา หลักธรรม หรือคบคนด้วยจิตใจมากว่าฐานะความเป็นอยู่ คุณอาจให้ความช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากโดยมิได้หวังผลตอบแทนบรรณานุกรม
กองบริการการศึกษา.มหาวิทยาลัยนเรศวร. [Online]. Available URL: http://www.acad.nu.ac.th/relation.htm

จิตรลดา วัฒนาพรรณกิตติ.(มปป.) เอกสารประกอบการสอนวิชามนุษยสัมพันธ์ในองค์การ.

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏลำปาง.

ชัยพร วิชชาวุธ .มูลสารจิตวิทยา.กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,491 หน้า, 2525.

ชุติมา วงษ์สวัสดิ์. [Online]. Available URL: http://www.neepandin.com/data/society/society2b.htm

นารี จิตรรักษา.ราชภัฎเชียงราย. [Online]. Available URL: http://www.edu.ricr.ac.th/naree/

บริษัทมีดส์จอนสัน.. [Online]. Available URL: http://www.meadjohnson.bms.co.th/t_momsm1.htm

พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ .มนุษยสัมพันธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุงแก้ไข) คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ.

[Online]. Available URL: http://www.chula.ac.th/services/cupress/04.htm

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมมจิตโต). [Online]. Available URL: http://www.wfb-hq.org/specth4.htm

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 930 หน้า,2525.

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 2538.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. [Online]. Available URL:http://websis.kku.ac.th/abstract/thesis/medu/

eda/2538/eda380038t.html

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. [Online]. Available URL: http://sut2.sut.ac.th/ Human_Resources/ development.htm

ยงยุทธ เกษสาคร.ภาวะผู้นำและการจูงใจ. กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม,2521.

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย. [Online]. Available URL: http://www.yupparaj.ac.th/webpage/business/page6.html

โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์. [Online]. Available URL:http://www.pwk.ac.th/ data_school/

hope2.html

วิจิตร อาวะกุล. เทคนิคมนุษยสัมพันธ์.พิมพ์ครั้งที่ 8,กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง,300 หน้า,2542.

วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ. [Online]. Available URL:http://www.nationejobs.com/nationjob /tips_tools/

howto/ht020520.html

ศิริพงษ์ ศรีชัยรมย์รัตน์. กุญแจสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารคน. หน้า 52 -55 .

สวัสดิ์ บรรเทิงสุข มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .[Online].

Available URL: http://edpg730.hypermart.net/ccop2.htm

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ.22 เมษายน 2544. [Online]. Available URL:http://www. bkknews.com/jud /

sun/20010404/page18.html

อำนวย แสงสว่าง. (2544).จิตวิทยาอุตสาหกรรม Industrial Psychology.พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพมหานคร :

อักษราพิพัฒน์, 207 หน้า.

อาภา จันทรสกุล. (2529).ทฤษฏีและวิธีการให้คำปรึกษาในโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Copyright 2000-2001 Thai Smart Kids. [Online]. Available URL: http://www.thaismartkids.net/teacher/

Copy Right (c) 1999-2000 ThaiEJob.com . [Online]. Available URL: http://www.thaiejob.com /

IdeaBoard/Question.asp?GID=4

David, Keith. Human Behavior at Work., New York : Graw-Hill,Co.,1977.

http://www.ESIE HR CLUB - Human Relations มนุษยสัมพันธ์.html

http://www.hrcenter.co.th/HRKnowView.asp?id=173

http://teacher.stjohn.ac.th/tgkhem/lesson/01meaning.html

http://www.sombatlegal.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=421797

http://websis.kku.ac.th/abstract/thesis/medu/eda/2531/eda310002t.html

Titannetwork co.,ltd. [Online]. Available URL: http://www.thainetway.com/test/test5.php
แสดงความคิดเห็น