https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

9/19/2553

หลักของซามูไร 4 ประการ วาทะศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์

หลักของซามูไร 4 ประการ วาทะศ.ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์

ความกระตือรือร้นทำให้การงานประสบความสำเร็จ ฝรั่งบอกว่า “Enthusiasm can move the mountain” ทุกสิ่งในชีวิตล้วนมีค่า ไม่ว่าผิดหวังหรือสมหวัง เพราะสามารถนำมาเป็นครูสอนใจเราได้เสมอ


 “เมื่อหนุ่มสาวเร่งทำมาหากินเลี้ยงตนเองครอบครัว แก่แล้วเร่งอบรมสั่งสอนบุตรหลานต่อไป” ที่สำคัญต้องรู้จักตัวเอง เป็นตัวของตัวเอง (Know yourself, Be yourself) และขอให้อ่านหนังสือ In Search of Excellence แปลเป็นไทยว่า “ค้นหาความสำเร็จ” โดยทอม ปีเตอร์ และ โรเบิร์ต วอร์เตอร์แมน เพื่อประกอบเป็นคู่มือสู่ความเร็จได้อีกทางหนึ่ง


การเป็นผู้บริหารนั้นต้องสายตากว้างไกล ทำสิ่งใดด้วยเหตุด้วยผล และเพื่อส่วนรวม การทำงานคือการได้ความรู้ เหมือนคำของหลวงพ่อพุทธทาสที่ว่า “การทำงานคือการปฏิบัติธรรม” นำเสนอมุมมองของ ปีเตอร์ ดรักเกอร์ที่กล่าวว่า “การบริหารทุกอย่างคือการบริหารธุรกิจ”

ผู้บริหารอาจยึดหลักของซามูไร 4 ประการ ไม่กลัว ไม่ตื่นเต้นตกใจ ไม่สงสัย ไม่ลังเล (No fear, No surprise, No doubt, No hesitate) และยึดหลักการตั้งเป้าหมายไว้ก่อนให้ดี ดังเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” อีกทั้งคำคมและเพลงปลุกใจของชาวญี่ปุ่น เช่น “สงครามทำให้เราสุญเสียเกือบทุกอย่าง แต่ไม่อาจทำลายความเป็นญี่ปุ่นของเราได้เลย”

ผู้นำต้องรู้หลักการพูดการฟังเช่นหลักการทูต “ถ้าตอบว่า yes (ได้) หมายถึง maybe (อาจจะ) ถ้า maybe หมายถึง no (ไม่ได้) แต่ถ้าตอบว่า no ให้รู้ได้ทันทีว่า เขามิใช่ทูต” คนจะเป็นผู้นำได้ต้องชนะใจคนรอบข้าง “ผู้ใหญ่ดึง ลูกน้องดัน คนเสมอกันหลีกทางให้”

จงรักการทำงานหนัก ทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ได้ทำงานนั้นเป็นบาป (มหาตมะ คานธี) สอนให้รู้จักทำงานด้วยใจสงบเย็นแม้ยามมีภัย หรือยิ้มได้เมื่อภัยมาสมดังคำกวีของหลวงวิจิตรวาทการที่ว่า “เป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืน เมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์ แต่คนที่ควรชมนิยมกัน ต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมา


No fear, no surprise, no hesitation, no doubt

Written by Gino Quesada, Thursday, 01 October 2009 15:23


Where does this come from? It's from a seventeenth-century samurai warrior. This was his four point key to successful living- and swordsmanship.

No fear

There should be nothing in this life that you are afraid of. If there is, you might need to do some work on overcoming that fear. Here I have to confess to a certain fear of heights. I avoid high places if I can. Recently, owing to leaky gutters, I had to crawl out on our roof -three floors up with a very long drop on one side. I gritted my teeth and kept repeating, 'No fear, no fear, no fear', until the job was done. Oh yes, and of course I didn't look down. Whatever your fear, face it head on and defeat it.


No surprise

Life seems to be full of them doesn't it? You're going along swimmingly and suddenly something huge rears up ahead of you. But if you look carefully; there were clues all along the way that it was going to happen. No surprise there then. Whatever your situation now, it is going to change. No surprises there. So why does life seem to surprise us then? Because we are asleep half the time. Wake up and nothing can sneak up on you.

No hesitation

Weigh up the odds and then just get on with it. If you hang back, the opportunity will have passed. If you spend too long thinking, you'll never make a move. Once we have looked at the options, we make a choice, a decision and then go for it. That's the secret. No hesitation means not waiting around for other people to help out or make up our minds for us. No hesitation means if there is a certain inevitability about a situation then just throw yourself in head first and enjoy the ride. If there is nothing to be done then waiting doesn't help.

No doubt

Once you have made your mind up about something, don't go over it again and again. Stop thinking and enjoy -relax and let go. Stop worrying. Tomorrow will come along as certainly as it can. There is no doubt about life. It just is. Be confident. Be committed. Be sure of yourself. Once you have committed yourself to a set course, a path, a plan, then follow it through. Have no doubt it was the right thing to do and no doubt that you will succeed. Get on with it and trust your judgment completely.


อ่านเพิ่มเติม

1.http://www.ginque.com/index.php/human-interests/rules-in-life/439-no-fear-no-surprise-no-hesitation-no-doubt

2.http://pagesofpravee.com/2007/08/28/no-fear-no-surprise-no-hesitation-no-doubt/

3.http://www.myhappyme.com/no-fear-no-surprise-no-hesitation-no-doubt/

4.http://gotoknow.org/blog/educationsopon/382343

5.http://www.suas.su.ac.th/Documents/ES15-Document/ES15/es15-document3.pdf

6.http://www.naewna.com/news.asp?ID=208520
แสดงความคิดเห็น