https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

4/01/2554

เก็งแนวข้อสอบสภาการพยาบาลพร้อมเฉลยฉบับที่1

วัตถุประสงค์  ในการเผยแพร่แนวข้อสอบนี้ เพื่อต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการในเรื่องแนวข้อสอบอย่างกว้างขวาง หากปล่อยให้ทุกอย่างจบลงในห้องสอบ ดูจะน่าเสียดาย เพราะวัตถุประสงค์สำคัญของการสอบคงไม่ใช่แค่สอบผ่านหรือไม่ผ่าน แต่อยู่ที่การได้ความรู้เพิ่มจากการสอบและข้อสอบต่างหาก
ที่มาของแนวข้อสอบ ข้อสอบนี้เป็นเพียงแนวที่ได้จากการเก็งข้อสอบ ของผู้ที่เคยเข้าสอบแล้ว และผู้ที่ยังไม่เคยเข้าสอบแต่ได้มีโอกาสอ่านแนวข้อสอบจากที่ต่างๆ ได้รับการติวบ้างอะไรบ้าง จึงนำออกจากวงสนทนาของคนเหล่านั้นมาเผยแพร่ โดยปราศจากจุดมุ่งหมายทางการค้าอย่างสิ้นเชิง แต่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพพยาบาลอย่างแท้จริง

หมายเหตุ หากท่านใดพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ และต้องการให้หยุดเผยแพร่ โปรด แจ้งทาง thanika@cas.ac.th ทางเราจะดำเนินการให้โดยทันที

ลงชื่อ ฐานิกา บุษมงคล


เก็งแนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบสภาการพยาบาลพร้อมเฉลยฉบับที่ 11. เมื่อปากมดลูกเปิด 7 ซม. บาง 100 % station 0 MR ผู้คลอดรู้สึกอยากเบ่งขณะมดลูกหดรัดตัว ควรให้การพยาบาลอย่างไร

ก. ควบคุมให้ผู้คลอดหายใจออกทางปากช้าๆเมื่อรู้สึกอยากเบ่ง

ข. ให้ผู้คลอดหายใจ โดยครอบถุงกระดาษไว้ที่ปากและจมูกขณะมดลูกหดรัดตัว

ค. ให้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆ เมื่อมดลูกเริ่มหดรัดตัวและเบ่งเป็นระยะสั้นๆ เมื่อมดลูกหดรัดตัวเต็มที่

ง. กระตุ้นให้เบ่งคลอด


2. เพราะเหตุใดหญิงหลังคลอดที่ให้นมบุตรจึงมีประจำเดือนช้าๆกว่าหญิงที่ไม่ให้นมบุตร

ก. เพราะมีการเพิ่มระดับฮอร์โมน Estrogen และ Progesterone

ข. เพราะทารกดูดนมทำให้มีการหลั่งฮอร์โมน Prolactin และ Oxytocin

ค. เพราะทารกดูดนมจึงไปกดไม่ให้มีการหลั่งฮอร์โมน FSH และ LH

ง. เพราะทารกดูดนมจึงทำให้มีการหลั่งฮอร์โมน FSH และ LH


3. ผู้คลอดครรภ์ที่สองผ่านการคลอดหนึ่งครั้งมดลูกหดรัดตัวทุก 3-4 นาที นานประมาณ 30 นาที ปากมดลูกเปิด 4 เซนติเมตร ร้องโวยวาย ควรปฏิบัติต่อผู้คลอดรายนี้อย่างไร

ก. ให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษาของแพทย์

ข. ฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์บ่อยครั้งเพื่อสังเกตความผิดปกติ

ค. ตรวจภายในทุก 2 ชั่วโมง เนื่องจากการคลอดก้าวหน้าดี

ง. ปลอบโยนให้กำลังใจและสอนวิธีผ่อนคลายความเจ็บปวด


4. ควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อปากมดลูกเปิด 8 เซนติเมตร บาง 100% station +2

ก. นอนตะแคงและทดลองเบ่งเมื่อมดลูกหดรัดตัว

ข. อธิบายกลไกการคลอดและความก้าวหน้าของการคลอด

ค. สอนการเบ่งอย่างถูกวิธี

ง. สอนการหายใจแบบเป่าเทียน


5. การผลิตน้ำนมอย่างต่อเนื่องเกิดจากสาเหตุใด

ก. การเพิ่มระดับฮอร์โมน Estrogen Progesterone

ข. การดูดของทารกทำให้มีการหลั่งของฮอร์โมน Prolactin จาก Anterior pituitary gland

ค. การดูดของทารกทำให้มีการหลั่งของฮอร์โมน Prolactin จาก Posterior pituitary gland

ง. การดูดของทารกทำให้มีการหลั่งของฮอร์โมน Oxytocin จาก Anterior pituitary gland


6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Involution of the uterus

ก. กระบวนการ Autolysis เกิดจากการเพิ่มของระดับฮอร์โมน Estrogen และ Progesterone

ข. จะเข้าสู่ภาวะปกติใช้เวลา 4-12 สัปดาห์

ค. กระบวนการ Localized anemia ควบคุมโดยฮอร์โมน Oxytocin

ง. มดลูกจะถูกลดขนาดลงวันละครึ่งถึง 1 เซนติเมตร


7. นางมาลี หลังคลอด 5 วัน น้ำคาวปลามีสีจางเป็นสีน้ำตาลอ่อ่นค่อนข้างเหลืองไม่มีกลิ่นเหม็น น้ำคาวปลาของนางมาลีอยู่ในรระดับใด

ก. Locia rubra

ข. Locia serosa

ค. Locia alba

ง. Foul Locia


8. ข้อใดไม่ใช่อาการผิดปกติทางจิตหลังคลอด

ก. Post partum blue

ข. Post partum depression

ค. Post partum psychosis

ง. Post partum confliet9. หญิงหลังคลอดรายใดที่มีภาวะ Post partum blue

ก. นางลักษณ์ หลังคลอด 5 วัน ร้องไห้ไม่หยุด สลับกับหัวเราะไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา

ข. นางมะลิ หลังคลอด 5 วัน รู้สึกหมดหวังไม่สามารถเผชิญกับปัญหาในชีวิตประจำวันได้

ค. นางจินจัย หลังคลอด 1 สัปดาห์ ร้องไห้ไม่หยุด นานกว่า 2ชั่วโมง ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ง. นางลั่นทม หลังคลอด 3 วัน อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุ นอนไม่หลับ


10. สาเหตุใด โรงพยาบาลสายสัมพันธุ์แม่ลูกจึงมีนโยบายให้ทารกดูดนมมารดาหลังคลอดทันทีที่ตัดสายสะดือและทารกไม่มีอาการผิดปกติ

ก. ทารกมี sucking และ rootlng reflex ตั้งแต่แรกเกิดจึงสามารถดูดนมมารดาได้ทันที

ข. ทารกมีการหลั่งน้ำย่อยน้ำลายในปาก และกระเพาะอาหารมากจึงทำให้มี enzyme ช่วยน้ำนมได้ดี

ค. เพื่อช่วยในการขับย่อย meconium ออกจากร่างกายทารกโดยเร็ว

ง. ทารกไวต่อการกระตุ้นตอบสนองต่อการดูดนมมารดาได้ดี และทารกมักจะลืมตา จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสร้างความผูกพันธ์ระหว่างมารดาและทารก11. นางสสดสวย มีอาชีพเป็นพนังงานขายของในร้านห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ลาคลอดได้ 45 วัน เหลืออีก 1 สัปดาห์ จะต้องกลับไปทำงานต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาต่อคำแนะนำใดเหมาะสมที่สุด

ก. มารดาควรเลือกขวดนมที่เป็นขวดแก้วสำหรับบีบนม เพราะขวดแก้วจะทำให้ Antibody ในน้ำนมไม่เกาะที่ข้างขวด

ข. ระหว่างที่มารดาปฏิบัติงาน มารดาไม่ควรบีบนมออกเพราะจะทำให้กระบวนการผลิตน้ำนมน้อยลง

ค. น้ำนมที่มารดาบีบออกมาสามารถเก็บไว้ได้ 48 ชั่วโมง ในตู้เย็น

ง. มารดาควรเตรียมตัวเองก่อนออกไปทำงานนอกบ้าน 2-3 วัน โดยการสลับให้นมมารดากับนมผสม


12. มารดาหลังคลอด 2 วัน รู้สึกคัดตึงเต้านมทั้งสองข้าง ไม่พบรอยแผลหรือความผิดปกติของเต้านม พยาบาลควรให้การดูแลอย่างไร

ก. ประคบร้อนสลับเย็น

ข. ให้ทารกดูดนม ถ้ายังมีน้ำเหลืองใหบีบทิ้ง

ค. ห้ามบบีบหรือปั๊มนม ควรสวมเสื้อยกทรงพยุงเต้านมไว้

ง. ให้ยาแก้ปวด และสวมเสื้อยกทรงพยุงเต้านมไว้


13. เมื่อหญิงหลังคลอดไม่สามารถให้นมบุตรได้ในระยะแรก ข้อปฏิบัติในข้อใดที่มารดารายนี้ไม่ควรปฏิบัติ

ก. ให้ทารกดื่มน้ำนมมารดาจากแก้ว

ข. ให้มารดาบีบน้ำนมทิ้ง

ค. ให้ทารกหัดดูดจากหัวนมยาง

ง. ให้บีบน้ำนมมารดาใส่กระบอกฉีดยา หยดทางกระพุ้งแก้ม


14. หญิงหลังคลอดรายใดมีภาวะเศร้าหลังคลอด (post partum blue)

ก. นางก้อยหลังคลอด 5 วัน ร้องไห้ไม่หยุด สลับกับหัวเราะ ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา

ข. นางจ้องหลังคลอด 1 วัน รู้สึกหมดหวัง ไม่สามารถเผชิญปัญหาในชีวิตประจำวันได้

ค. นางน้อยหลังคลอด 1 สัปดาห์ ร้องไห้ไม่หยุด นานกว่า 2ชั่วโมง ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ง. นางน้อยหลังคลอด 3 วัน อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุ นอนไม่หลับ


15. นางกัญญาหลังคลอด 1ชั่วโมง จับที่บริเวณมดลูก อ่อนนุ่ม เอียงไปทางด้านขวาบริเวณเหนือสะดือมีร่างกาย อ่อนเพลียมาก นักศึกษาควรให้การพยาบาลข้อใดเป็นอันดับแรก

ก. คลึงมดลูกเบาๆ เพื่อให้มดลูกหดรัดตัวดีขึ้น

ข. ดูแลกระเพาะปัสสาวะให้ว่าง

ค. ติดตามสัญญาณชีพ ทุก 15 นาที

ง. สังเกตจำนวนเลือดที่ออกโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60 ซีซี


16. นางกำไลคลอดปกติ ครั้งที่ 3 ตัดฝีเย็บ หลังคลอด 24 ชั่วโมง มดลูกหดรัดตัวดี nomal bleeding per vagina ตรวจสัญญาณชีพ T: 38.0 องศาเซลเซียส P: 78 ครั้งต่อนาที R: 20 ครั้งต่อนาที BP: 100/80 มิลลิเมตรปรอท ควรให้การพยาบาลและคำแนะนำแก่นางกำไลถูกต้องที่สุด

ก. น้ำอ้อยสังเกตการณ์หดรัดตัวของมดลูก พร้อมทั้งคำแนะนำให้นางกำไลคลึงมดลูกแรงๆนานๆเพราะคลอดครั้งที่ 3 แล้ว มีโอกาสตกเลือดได้ง่าย

ข. น้ำใจสังเกตการหดรัดตัวของมดลูกพบว่ามดลูกหดรัดตัวดีและเห็นว่านางกำไลมีประสบการณ์ในการคลอดหลายครั้งจึงไม่ได้ให้คำแนะนำ

ค. น้ำหวานเห็นว่านางกำไลมีไข้ต่ำๆจึงวัดอุณหภูมิทุก 1 ชั่วโมง

ง. น้ำทิพย์ตรวจสัญญาณชีพให้นางกำไลวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เท่านั้น


17. หญิงหลังคลอด 1 ชั่วโมงคลำบริเวณมดลูก พบว่าอ่อนนุ่ม เอียงไปทางวาบริเวณเหนือสะดือ มีร่างกายอ่อนเพลียมาก พยาบาลควรให้การพยาบาลในเรื่องใดเป็นอันดับแรก

ก. คลึงบริเวณมดลูกเบาๆ เพื่อให้มดลูกหดรัดตัวดีขึ้น

ข. ดูแลกระเพาะปัสสาวะให้ว่าง

ค. ติดตามสัญญาณชีพ ทุก 15 นาที

ง. สังเกตจำนวนเลือดที่ออกจากช่องคลอด


18. หญิงหลังคลอด 24 ชั่วโมง ตัดฝีเย็บ มดลูกหดรัดตัวดี nomal bleeding pervagina ตรวจสัญญาณชีพ T: 38.0 องศาเซลเซียส P: 70 ครั้งต่อนาที R: 20 ครั้งต่อนาที BP: 100/80 มิลลิเมตรปรอท การพยาบาลและคำแนะนำข้อใดถูกต้องที่สุด

ก. สังเกตการณ์หดรัดตัวของมดลูก พร้อมทั้งแนะนำให้หญิงหลังคลอดคลึงมดลูกแรงๆนานๆเพราะคลอด24 ชั่วโมง มีโอกาสตกเลือดได้ง่าย

ข. สังเกตการหดรัดตัวของมดลูกพบว่ามดลูกหดรัดตัวดี และแนะนำให้หญิงหลังคลอดนอนพักผ่อนมากๆ

ค. วัดอุณหภูมิทุก 1 ชั่วโมง และแนะนำให้หญิงหลังคลอดทำกิจกรรมที่เตียง

ง. ตรวจติดตามสัญญาณชีพให้หญิงหลังคลอดวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เท่านั้น19. นางใจ อายุ 38 ปี ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องบุตรคนที่ 2 ได้ 2 วัน พยาบาลให้คำแนะนำการบริหารร่างกายหลังคลอดแก่นางใจอย่างไร

ก. ไม่ออกกำลังกายเพราะเพิ่งผ่าตัดได้เพียง 2 วัน

ข. ไม่ควรออกกำลังกาย เพราะคลอดบุตรเมื่อนางใจอายุมากอันตรายอาจตกเลือดได้

ค. ออกกำลังกายเบาๆ ได้ เช่น การหายใจ การบริหารเท้า เพื่อให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น

ง. ควรออกกำลังกายเมื่อหญิงหลังคลอดปกติ เพื่อให้ร่างกายกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว


20. มารดาครรภ์แรก คลอดบุตรได้ 3 วัน แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน พยาบาลควรให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแจ้งเกิดแก่มารดารายนี้อย่างไร

ก. มารดาไม่ต้องดำเนินการใดๆ เนื่องจากโรงพยาบาลจะแจ้งชื่อทารกเกิดใหม่ทุกรายที่อำเภอซึ่งตรงกับทะเบียนบ้านของมารดา

ข. หลังการจำหน่ายกลับบ้าน ให้มารดาหลังคลอดและสามีทำสูติบัตรของทารกเพื่อใช้ในการแจ้งเข้าทะเบียนบ้านตามที่อำเภอที่ตนเองมีชื่ออยู่

ค. หลังจำหน่ายกลับบ้าน ให้มารดาหลังคลอดและสามีต้องแจ้งชื่อทารกเข้าในทะเบียนบ้านตามอำเภอที่ตนอาศัยอยู่ภายใน 15 วัน หลังจาดทารกเกิด

ง. หลังจำหน่ายกลับบ้าน หญิงหลังคลอดและสามีต้องนำบัตรประชาชนของผู้แจ้งพร้อมทะเบียนบ้านไปด้วย21. มารดาหลังคลอดปกติ 1 วัน มดลูกกลมแข็ง สูง 4 นิ้ว เหนือกระดูกหัวเหน่า น้ำคาวปลาสีแดงเข้ม ปวดแผลฝีเย็บมาก โดยเฉพาะเวลาขยับตัวลุกนั่งให้นมบุตร น้ำนมเริ่มไหลเล็กน้อย วินิจฉัยทางการพยาบาลข้อใด ไม่เหมาะสมสำหรับมารดาหลังคลอดรายนี้

ก. ปวดแผลฝีเย็บ

ข. การทำงานของมดลูกเป็นปกติ

ค. เสี่ยงต่อการติดเชื้อในโพรงมดลูกเนื่องจากมีน้ำคาวปลาไหล

ง. ทารกมีโอกาสขาดสารอาหารเนื่องจากน้ำนมมารดาไหลน้อย


22. หญังหลังคลอด 3 วัน มีอาการเต้านมขยายใหญ่ ตึงและเจ็บบริเวณลานนมโป่งพอง หัวนมยื่นออกมา ท่านจะให้คำแนะนำอย่างไร

ก. งดให้นมทารกดูดนมและบีบน้ำนมออก

ข. ประคบความร้อน – ความเย็นสลับกัน แล้วบีบน้ำนมออก

ค. บีบนวดเต้านมเบาๆ แล้วใช้ที่ปั๊มน้ำนมออก

ง. นวดเต้านมเบาๆ และนำทารกมาดูดนมทุก 2- 3 ชั่วโมง


23. การดูแลมารดา 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอดที่สำคัญที่สุดคือกิจกรรมใด

ก. ดูแลให้มารดาได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ

ข. สวนปัสสาวะเพื่อป้องกันการมีปัสสาวะเต็มกระเพาะปัสสาวะ

ค. ประเมินการหดรัดตัวของมดลูกเป็นระยะๆถ้าไม่แข็งต้องคลึงมดลูก

ง. ดูแลให้ได้รับอาหารให้เพียงพอ เพื่อทดแทนพลังงานที่เสียไปขณะคลอด24. มารดาหลังคลอดรายหนึ่งมีประวัติแพ้ Estogen เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต้องการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด ท่านคิดว่ายาเม็ดคุมกำเนิดที่เหมาะสมสำหรับผู้รับบริการรายนี้คือชนิดใด

ก. Sequential type

ข. Morning after pill

ค. Minipill

ง. Combined pill


25. การตรวจร่างกายทารกแรกเกิด ทารกรายใดมีอาการผิดปกติ

ก. ทารกเพศหญิง หลังคลอด 3 วัน มีเลือดออกที่อวัยวะเพศ

ข. คลำพบตับโต ขนาด 1.5 เซนติเมตร

ค. ทารกเพศชาย พบมีน้ำขาวๆบริเวณหัวนม

ง. ขณะร้องริมฝีปากเบี้ยวไปทางด้านซ้าย


26. การกระตุ้นโดยใช้มือหรือของนิ่มๆที่แก้มทารกเบาๆ ทารกจะหันหน้าไปหาสิ่งกระตุ้นและอ้าปากเหมือนจะดูดหัวนม แสดงว่าทารกมี Reflex ใด

ก. Sucking Reflex

ข. Rooting Reflex

ค. Sneezing Reflex

ง. Gag Reflex


27. ระบบทางเดินปัสสาวะของเด็กแรกเกิดที่กล่าวไม่ถูกต้องคืดข้อใด

ก. มี Urine acid crystal

ข. Glomerulus น้อยกว่าผู้ใหญ่

ค. Basement membrane ของหลแดเลือดฝอยที่ไตบางกว่าผู้ใหญ่

ง. Dital และ Collecting tubules สั้น28. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Physiological jaundice

ก. เกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง หลังคลอด

ข. หายไปเองภายในวันที่ 5-7 หลังเกิด

ค. ค่า Billirubin มากกว่า 12 mg/dl

ง. ทารกมาอาการนี้ควรให้ดื่มน้ำมากๆ29. ข้อใดผิดเกี่ยวกับทารกแรกเกิด

ก. ทารกมักจะหายใจไม่สม่ำเสมอ

ข. ไม่ควรจะคลำตับได้ ถ้าคลำได้ถือว่าผิดปกติ

ค. มักจะถ่ายขี้เทาภายใน 24 ชั่วโมง

ง. ให้กล้ามเนื้อหน้าท้องช่วยในการหายใจ30. เมื่อทารกคลอดออกมา ควรรีบเช็ดตัวให้แห้งเพื่อป้องกันภาวะใด

ก. Chill

ข. Hypoxia

ค. Hypoglcemia

ง. Hypothermia


31. เมื่อพบทารกแรกเกิดอาเจียน ท่านจะให้การพยาบาลข้อใดเป็นอันดับแรก

ก. จดบันทึกลักษณะและจำนวน

ข. จับทารกตะแคงศีรษะและ suction

ค. ให้ดูดน้ำหลังอาเจียนเพื่อทำความสะอาดปาก

ง. งดน้ำ งดอาหารทันที และสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด


32. จากการตรวจร่างกายทารกแรกเกิด พบว่าสายสะดือมีเลือดซึมเล็กน้อย ตัวเย็น แขนขาเคลื่อนไหวได้ดี กำมือไว้ทั้งสองข้าง ควรให้การช่วยเหลืออย่างไรเป็นอันดับแรก

ก. ผูกสายสะดือ

ข. ฉีด วิตามินเค 1 mg เข้ากล้ามเนื้อ

ค. เช็ดปลายสายสะดือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

ง. วัดปรอทเพื่อทดสอบอุณหภูมิในร่างกาย
33. เป้าหมายของการพยาบาลผู้คลอดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอด เรื่องใดไม่ถูกต้อง

ก. ให้ผู้คลอดไม่มีความเจ็บปวด

ข. ให้ผู้คลอดมีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุตร

ค. ให้ผู้คลอดสามารถเผชิญความเจ็บปวดได้อย่างเหมาะสม

ง. ให้ผู้คลอดมีพฤติกรรมและการระบายอารมณ์อย่างเหมาะสม34. การเบี่ยงเบนความสนใจของผู้คลอดในระยะ Active phase เรื่องใดไม่เหมาะสม

ก. ให้เดินพูดคุย หรืออ่านหนังสือ

ข. ให้เพ่งอยู่กับส่งใดสิ่งหนึ่ง นับลมหายใจเข้า-ออก ขณะมดลูกหดรัดตัว

ค. แนะนำให้หายใจลึกๆ เพ่งตามองที่จุดหนึ่งจุดใดอย่างแน่วแน่ ขณะมดลูกหดรัดตัว

ง. หายใจเข้าออกลึกๆ ยาวๆ เพื่อให้ทารกได้ออกซิเจนเพียงพอ


35. หญิงครรภ์แรก ปากมดลูกเปิด 7 เซนติเมตร ขณะมดลูกหดรัดตัว ร้องส่งเสียงดัง ด่าว่าลูกในครรภ์เป็นสาเหตุที่ทำให้ตนเองต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ให้ความใกล้ชิด และแนะนำว่าไม่ควรด่าว่าลูก

ข. ยอมรับพฤติกรรมนั้นและปลอบโยนให้กำลังใจ

ค. ให้กำลังใจด้วยการบอกว่าสามารถผ่านการคลอดได้แน่ ไม่ควรส่งเสียงดัง

ง. ตอบสนองความต้องการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และขอร้องไม่ให้ส่งเสียงดัง


36. มารดา G1P0 เจ็บครรภ์ I 3’ 10” D 40” ปากมดลูกเปิด 4 ซม. ความบางของปากมดลูก 100% MI, sation 0 ร้องเจ็บและดิ้นไปมาตลอดเวลา ไม่ยอมให้ตรวจการหดรัดตัวของมดลูก การพยาบาลที่เหมาะสมที่สุดคือกรณีใด

ก. ถามผู้คลอดว่าต้องการยาระงับปวดหรือไม่

ข. เว้นระยะการตรวจทางหน้าท้องให้ห่างขึ้น และยอมรับพฤติกรรม

ค. พูดคุยให้กำลังใจและช่วยเป็นโค้ชให้ผู้คลอดผ่อนคลายโดยการลูบหน้าท้อง

ง. ให้ผู้คลอดระบายความรู้สึกและอธิบายให้เข้าใจยอมรับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น37. การพยาบาลที่ช่วยให้ผู้คลอดรู้สึกว่าตนเองมีความปลอดภัยในการคลอดบุตรคืออะไร

ก. ชมเชยเมื่อผู้คลอดฝึกเทคนิคต่างๆ ได้ถูกต้อง เช่น เทคนิคการหายใจ การเบ่ง

ข. ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความสุภาพอ่อนโยนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และอยู่เป็นเพื่อนตลอดเวลา

ค. ให้กลังใจผู้คลอดว่าการเจ็บครรภ์ถี่จะทำให้ผู้คลอดมีความก้าวหน้าของการคลอดเร็วขึ้น

ง. ให้กำลังใจผู้คลอดว่าจะสามารถผ่านการคลอดไปได้โดยมีแพทย์ และพยาบาลคอยช่วยเหลือตลอดเวลา


38. ผู้คลอด G2P0A1 ขณะรอคลอดบนเตียงคลอด ปากมดลูกเปิดหมด ระดับส่วนนำ +3 เบ่งคลอดนาน 30 นาที ร้องโวยวาย ดิ้นไปมา ท่านจะให้การดูแลอย่างไร

ก. รายงานแพทย์เนื่องจากผู้คลอดเบ่งคลอดนาน

ข. ให้ผู้คลอดหยุดดิ้นและเบ่งต่อใกล้คลอดแล้ว

ค. ปลอบโยนผู้คลอด และอธิบายว่าใกล้คลอดแล้ว พร้อมทั้งเป็นโค้ชในการเบ่งคลอดอย่างถูกต้อง

ง. อธิบายให้ผู้คลอดเข้าใจว่าระยะที่สองของการคลอดยาวนาน จำเป็นต้องให้การช่วยเหลือการคลอดด้วยวิธีอื่น


39. ในระยะตั้งครรภ์มีการสร้างน้ำนมเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่มีการหลั่งน้ำนมเพราะเหตุใด

ก. ฮอร์โมนโปรแลคตินมีระดับจึงไม่มีการกระตุ้นให้มีการหลั่งของน้ำนม

ข. เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนมีระดับสูงเป็นตัวขัดขวางการอออกฤทธิ์ของโปรแลคติน

ค. ยังไม่มีการดูดกระตุ้นของทารก ทำให้ไม่มีการหลั่งออกซิโตซิน

ง. ขณะตั้งครรภ์ไม่มีการหลั่งของออกซิโตซินจากต่อมใต้สมองส่วนหลังถุงน้ำนมและท่อน้ำนมไม่มีการบีบรัดตัว40. ฮอร์โมนชนิดใดที่หลั่งโดยมีความสัมพันธ์กับการดูดนมของทารก

ก. Oxytocin

ข. Prolactin

ค. Estrogen

ง. Progesterone


41. ลักษณะของน้ำคาวปลาและมดลูกของมารดา หลังคลอดรายใดที่ผิดปกติ

ก. หลังคลอดวันที่ 4 น้ำคาวปลาสีชมพู มดลูกอยู่ต่ำกว่าระดับสะดือ 2 ซม.

ข. หลังคลอดวันที่ 3 น้ำคาวปลาสีชมพู มดลูกอยู่ต่ำกว่าระดับสะดือ 4 ซม.

ค. หลังคลอดวันที่ 2 น้ำคาวปลาสีแดง มดลูกอยู่ต่ำกว่าระดับสะดือ 2 ซม.

ง. หลังคลอดวันที่ 1 น้ำคาวปลาสีแดง มดลูกอยู่ระดับสะดือ42. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในระยะหลังคลอดปกติคือมารดารายใด

ก. หลังคลอดวันที่ 4 ยอดมดลูกอยู่ที่ 3 นิ้วเหนือหัวเหน่า

ข. หลังคลอดวันที่ 2 อุณหภูมิของร่างกายอยู่ระหว่าง 38 ํC

ค. หลังคลอดวันที่ 5 มี Lochia สีแดงเข้ม

ง. หลังคลอดวันที่ 3 เต้านมคัดตึง ปวดมากเห็นเส้นเลือดชัดเจน43. มารดาหลังคลอดมีความสนใจเกียวกับสุขภาพและความสุขสบายของตนเองมากกว่าของทารกคือในระยะใด

ก. Taking hold phase

ข. Taking in phase

ค. Sensitive period

ง. Letting go phase44. มารดาหลังคลอดมักมีอาการหงุดหงิด โมโหง่าย เวลาพยาบาลเข้าไปพูดคุย รับประทานอาหารได้น้อย เบื่ออาหาร และมักจะบ่นว่ากลางคืนนอนไม่หลับ การพยาบาลแก่มารดารายนี้อย่างไร

ก. แนะนำญาติให้มากำลังใจในการเลี้ยงดูบุตรของมารดา

ข. ช่วยเลี้ยงดุบุตรแทนมารดา เพื่อให้มารดาได้มีเวลาพักผ่อนให้เต็มที่

ค. ลดกิจกรรมการพยาบาล และจำกัดเวลาเยี่ยมเพื่อลดการรบกวน

ง. ให้มารดาได้ระบายความรู้สึกและปัญหาคับข้องใจ รวมทั้งให้ญาติช่วยเลี้ยงดูบุตรชั่วคราว45. คำแนะนำในเรื่องใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภาวะจิตแปรปรวนหลังคลอด

ก. แนะนำสามีนำมารดาและบุตรตรวจหลังคลอด

ข. ให้สามีและญาติมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูบุตร

ค. แนะนำสามีในการส่งเสริมพฤติกรรมของภรรยาในการเลี้ยงดูบุตร

ง. แนะนำให้สามีทราบและเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจของหญิงหลังคลอด46. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการสร้างสัมพันธภาพมารดาและทารกในช่วงเวลา 1 ชั่วโมงหลังคลอด

ก. มารดาอยู่ในระยะตื้นตัวต้องการใกล้ชิดกับทารก

ข. เป็นระยะที่มารดาเริ่มสงบ ผ่อนคลายจากความตื่นเต้นจากการคลอด

ค. เพราะปฏิสัมพันธ์และการสัมผัสกันระหว่างมารดาและทารก จะทำให้ทารกสงบและหลับได้

ง. เป็นระยะที่ทารกสงบและตื่นตัวเต็มที่ พร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้ดี47. ถ้าท่านสังเกตพบว่ามารดาหลังคลอดในระยะ sensitive period ไม่ยอมสัมผัสทารก เบือนหน้าหนีและบอกว่าเหนื่อยมาก การส่งเสริม การสร้างสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร

ก. กล่าวถึงความน่ารักของทารก และกระตุ้นให้มารดาอุ้มและสบตาทารก

ข. รอให้มารดานอนหลังและพักผ่อนอย่างเต็มที่เมื่อมีความพร้อมจึงกระตุ้นให้มารดาอุ้มและสบตาทารก

ค. เช็ดตัว และหยอดตาทารกให้ทารกอยู่ในสภาพที่สะอาด น่าจับและสัมผัส จากนั้นจึงกระตุ้นให้มารดาอุ้มและสบตาทารก

ง. นำทารกมาวางไว้ใกล้ๆ และสังเกตพฤติกรรมการสร้างสัมพันธภาพของมารดาที่มีต่อทารกอย่างต่อเนื่อง


48. หญิงหลังคลอดที่ต้องทำงานนอกบ้าน แต่ต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ควรให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บน้ำนมที่บีบใส่ขวดไว้ให้ลูกในวันต่อมาอย่างไร

ก. เก็บขวดนมไว้ในที่อุ่นนมตลอดเวลา

ข. แช่ขวดนมไว้ในตู้เย็นในช่องแช่แข็ง

ค. ตั้งขวดนมไว้ที่อุณหภูมิห้อง

ง. แช่ขวดนมไว้ในตู้เย็นชั้นธรรมดาหรือกระติกน้ำแข็ง49. มารดาหลังคลอดครรภ์ที่ 2 ถามว่าทำไมหลังคลอดครรภ์นี้รู้สึกปวดมดลกมากกว่าครรภ์ที่แล้ว ท่านจะอธิบายอย่างไร

ก. มดลูกขยายตัวมากกว่าครรภ์ที่แล้วจึงมีการหดรัดตัวแรงกว่าทำให้ปวดมากกว่า

ข. อาจเกิดเนื่องจากมารดามีกระเพาะปัสสาวะเต็ม ทำให้มดลูกหดรัดตัวไม่ดี ควรลุกไปถ่ายปัสสาวะทุกครั้งที่ปวดปัสสาวะ

ค. ความตึงตัวของกล้ามเนื้อมดลูก ในผุ้คลอดครรภ์หลังลดน้อยลงกว่าครรภ์แรก ทำให้ปวดมากกว่า

ง. อาจเกิดจากความวิตกกังวลของมารดาเอง เนื่องจากเคยรับรู้ถึงความเจ็บปวดมาแล้ว ทำให้รับรู้ว่าปวดมดลูกมากกว่าครรภ์ก่อน


50. ผู้คลอดครรภ์แรก มาโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บครรภ์ แรกรับปากมดลูกเปิด 1 ซม. บาง 50% station -2 MI ขณะนอนรอคลอดพบว่ามีน้ำใสๆไหลออกจากช่องคลอด เปื้อนผ้าถุงและผ้าปูที่นอน ท่านจะให้การพยาบาลอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

ก. Absolute bed rest ใส่ผ้าอนามัยสังเกตลักษณะของน้ำที่ออกมา

ข. เปลี่ยนผ้าถุงและผ้าปูที่นอน แนะนำให้รักษาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์

ค. ตรวจ nitrazine test

ง. ฟัง FHS และตรวจภายใน51. การใช้เทคนิคการหายใจช่วยบรรเทาอาการเจ็บครรภ์ได้อย่างไร

ก. เพิ่มปริมาณออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อมดลูก

ข. ลดการกดของส่วนนำทารกบริเวณปากมดลูก

ค. ลดการยืดขยายบริเวณ lower uterine segment

ง. ลดการหลั่ง prostaglandin


52. ผู้คลอดอยู่ในระยะ transition phase มีอาการกระสับกระส่าย ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ร้องไห้ ควรให้การพยาบาลอย่างไร

ก. แนะนำให้เบี่ยงเบนความสนใจโดยการเพ่งสาธิต

ข. ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเป็นผู้ควบคุมให้ผู้คลอดให้เทคนิคการหายใจเพื่อการผ่อนคลาย

ค. ให้ญาติหรือสามีเข้ามาอยู่เป็นเพื่อน

ง. พิจารณาให้ยาแก้ปวด

เฉลยข้อสอบ

1. ก 2. ค 3. ง 4. ค 5. ข 6. ค

7. ข 8. ง 9. ง 10. ง 11. ค 12. ก

13. ค 14. ง 15. ก 16. ง 17. ก 18. ง

19. ค 20. ง 21. ง 22. ง 23. ค 24. ค

25. ง 26. ข 27. ข 28. ก 29. ข 30. ง

31. ข 32. ก 33. ก 34. ก 35. ข 36. ค

37. ง 38. ค 39. ข 40. ข 41. ก 42. ก

43. ข 44. ง 45. ก 46. ง 47. ก 48. ง

49. ค 50. ง 51. ก 52. ข
แสดงความคิดเห็น