https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

9/16/2553

การถอดสายสวนปัสสาวะ( Removal of Indwelling catheter )

การถอดสายสวนปัสสาวะ ( Removal of Indwelling catheter )


1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม มีถุงมือสะอาด กระบอกฉีดยา 10 มิลลิลิตร

2. อธิบายเหตุผลและเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถามก่อนการถอดสาย

3. ชำระล้างอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกให้สะอาด

4. ต่อกระบอกฉีดยากับปลายสายสวนปัสสาวะทางหางที่เป็นแถบสี  ดูดน้ำกลั่นออกจากลูกโป่งให้หมด  ค่อยๆดึงสายออกอย่างเบามือ  (ผู้ป่วยอาจมีความรู้สึกเจ็บปวดแปล๊บๆขณะดึงสายออก บอกให้ผู้ป่วยหายใจเข้ายาวๆ)

5. ชำระล้างอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกอีกครั้ง

การพยาบาลผู้ป่วยภายหลังสอดสายสวนปัสสาวะออก

      ภายหลังถอดสายสวนปัสสาวะออกแล้วกระตุ้นให้ผู้ป่วยดื่มน้ำมากๆ (ถ้าไม่มีข้อห้าม)
สังเกตและบันทึกปัสสาวะได้เองของผู้ป่วย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะปัสสาวะได้เองภายใน 2 – 4 ชั่วโมง
(ไม่ควรนานเกิน 6 ชั่วโมง)
     บางครั้งอาจจำเป็นต้องช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายในการถ่ายปัสสาวะครั้งแรก
ขึ้นอยู่กับความจุของกระเพาะและจำนวนน้ำที่ได้รับ

แสดงความคิดเห็น