https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

6/01/2554

คำคมสมเด็จย่า

คำคมสมเด็จย่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย

(พระมารดาแห่งการพยาบาลไทย)

“ต้นไม้นี่มันคล้ายๆ คน ต้นบานชื่นนี้ฉันไม่ได้ปลูกด้วยเมล็ด แต่ไปซื้อต้นเล็กๆ ที่เขาเพาะแล้วมาปลูก แต่มันก็งามและแข็งแรงดี เพราะอะไรหรือ เพราะคนที่เขาขายนั้นเขารู้จักเลือกเมล็ดที่ดี และดินที่เขาใช้เพาะก็ดีด้วย นอกจากนั้นเขายังรู้วิธีว่าจะเพาะอย่างไร ซึ่งฉันไม่สามารถทำได้เช่นเขา เมื่อฉันเอามาปลูกฉันต้องดูแลใส่ปุ๋ยเสมอ เพราะดินที่นี่ไม่ดีต้องคอยรดน้ำพรวนดินบ่อยๆ ต้องเอาหญ้าและต้นไม้ที่ไม่ดีออก เด็ดดอกใบที่เสียๆ ทิ้ง คนเราก็เหมือนกัน ถ้ามีพันธุ์ดีเมื่อเป็นเด็กก็แข็งแรงฉลาด เมื่อพ่อแม่คอยสั่งสอน เด็ดเอาของที่เสียออก และหาปุ๋ยที่ดีใส่อยู่เสมอ เด็กคนนั้นก็จะเป็นคนที่เจริญและดีเหมือนกับต้นและดอกบานชื่นเหล่านั้น”ที่มา: http://www.travelfortoday.com/story_somdejya.htm“เราไม่ควรตัดสินคุณค่าของคนที่ความสามารถสูงสุดของเขา แต่ควรตัดสินด้วยการที่เขารู้จักใช้ความสามารถนั้น”“ในเมื่อเราไม่มีความสงบภายใน ก็ไร้ประโยชน์ที่จะไปแสวงหาจากที่อื่น”

“การหาทรัพย์ได้นั้นเป็นประโยชน์ แต่ถ้าเราได้ทรัพย์มาโดยไม่เป็นธรรมก็เป็นความเลวร้ายอย่างมหันต์” “จงปรับตัวเราให้เข้ากับชีวิต ไม่ใช่ปรับชีวิตให้เข้ากับตัวเรา”“ข้าพเจ้าไม่ขอรับบำนาญจากบ้านเมือง ไม่ขอรับเกียรติยศหรือเหรียญตราใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้รับการตอบแทนอย่างสมบูรณ์แล้วที่ได้มีอากาศหายใจ ซึ่งข้าพเจ้าหวังอยู่แต่ว่าจะไม่มีใครมาทำให้อากาศเสียไป” ฯลฯรับสั่งว่าไม่มีประโยชน์ที่จะโลภหลง คนส่วนมากจะเสียคนเพราะความโลภ จึงต้องตัดโลภหลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะโลภแล้วมีเท่าไหร่ก็ไม่พอ ต้องรู้จักพอจึงจะมีความสุข ความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นจากความสงบใจนั่นเอง

ที่มา: http://www.yenta4.com/webboard/2/1107555.html
แสดงความคิดเห็น