https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

7/14/2554

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาลวิชากฎหมาย1


วัตถุประสงค์  ในการเผยแพร่แนวข้อสอบนี้ เพื่อต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการในเรื่องแนวข้อสอบอย่างกว้างขวาง หากปล่อยให้ทุกอย่างจบลงในห้องสอบ ดูจะน่าเสียดาย เพราะวัตถุประสงค์สำคัญของการสอบคงไม่ใช่แค่สอบผ่านหรือไม่ผ่าน แต่อยู่ที่การได้ความรู้เพิ่มจากการสอบและข้อสอบต่างหาก
ที่มาของแนวข้อสอบ ข้อสอบนี้เป็นเพียงแนวที่ได้จากการเก็งข้อสอบ ของผู้ที่เคยเข้าสอบแล้ว และผู้ที่ยังไม่เคยเข้าสอบแต่ได้มีโอกาสอ่านแนวข้อสอบจากที่ต่างๆ ได้รับการติวบ้างอะไรบ้าง จึงนำออกจากวงสนทนาของคนเหล่านั้นมาเผยแพร่ โดยปราศจากจุดมุ่งหมายทางการค้าอย่างสิ้นเชิง แต่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพพยาบาลอย่างแท้จริง

หมายเหตุ หากท่านใดพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ และต้องการให้หยุดเผยแพร่ โปรด แจ้ง ทางเราจะดำเนินการให้โดยทันที

ลงชื่อ ฐานิกา บุษมงคล


เก็งข้อสอบสภาการพยาบาลวิชากฎหมาย1


1. ประธานรัฐสภามีคำสั่งให้ข้าราชการหมุนเวียนเปลี่ยนกันเข้าดูแลอาคารสถานที่ช่วงเหตุการณ์ไม่สงบ เป็นกฎหมายหรือไม่ เพราะเหตุใด

เฉลย  ไม่มีเฉลย


2. น.ส.ก พยาบาลเตรียมยากินไว้ในกระบอกยาฉีด น.ส.ข พยาบาลนำยาที่เตรียมไว้ไปฉีดให้ผู้ป่วย ผู้ป่วยเสียชีวิต ใครเป็นผู้รับผิด

เฉลย  น.ส.กและน.ส.ข รับผิดร่วมกันในฐานกระทำความผิดโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต3. ใครเป็นผู้มีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพพยาบาล

ก.นส.ก สอบไม่ผ่านชุดวิชาเดียว
ข.นส.ข สอบไม่ผ่านวิชาการผดุงครรภ์ชุดวิชาเดียว
ค.นส.ค อยู่ในระหว่างรอผลสอบสภาฯ

เฉลย  ข.4. ข้อใดเป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา

ค. สิทธิ์ในการไม่ยื่นหลักฐานภายใน 15 วัน

ง. สิทธิ์ในการคัดค้านประธานคณะกรรมการสอบสวน

เฉลย  ไม่มีเฉลยค่ะ

5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย

แนวการตอบ สิทธิ์ในการถอนตัวจากงานวิจัยเมื่อใดก็ได้6. ขณะถูกเพิกถอนใบอนุญาต แต่ได้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

แนวการตอบ  มีบทลงโทษจำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท7. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แนวการตอบ  สิทธิ์ในการขอรับเงินทดแทน8. ชาวต่างประเทศที่มีสิทธิประกอบวิชาชีพในประเทศไทยต้องปฏิบัติอย่างไร

แนวการตอบ  ขอสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต่อสภาการพยาบาล9. ใครเป็นผู้มีสิทธิ์ในการให้ยาระงับความรู้สึก

ก.พยาบาลวิชาชีพ

ข.พยาบาลที่อบรมหลักสูตรวิสัญญี

เฉลย  ข10. การลงมติคณะกรรมการสภาการพยาบาลด้วยคะแนน 20 ต่อ 1 จะสามารถใช้ได้ในกรณีใด

เฉลย  ไม่มีเฉลย


11. การสิ้นสุดของสมาชิกภาพคณะกรรมการสภาการพยาบาลต้องมีมติอย่างไร
เฉลย  กรณีนี้จะต้องมีมติ2/3 คณะกรรมการทั้งคณะ หมายความว่ากรรมการทั้งหมดมี 32 คน 2/3 คือต้องมีมติตั้งแต่ 21 คนขึ้นไป


ควรทบทวนเรื่องต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วยค่ะ

- หลักยุติธรรม
- หลักประโยชน์นิยม
แสดงความคิดเห็น