https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

8/18/2554

การแปลบทความอย่างง่าย

การแปลบทความอย่างง่าย
(สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี)


ฐานิกา บุษมงคล, พยม.,2554          เมื่อพูดถึง “การแปลบทความภาษาอังกฤษ” นักศึกษาปริญญาตรีบางคนอาจจะร้องยี้ เนื่องจากภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงอยู่แล้ว เมื่อต้องมาแปลบทความภาษาอังกฤษที่มีศัพท์แสงทางวิชาการมาก ก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากเกินกำลัง เบื่อหน่าย ไม่อยากหยิบจับมาอ่านมาแปล แต่จริงๆแล้ว ถ้านักศึกษาทราบเคล็ดลับในการแปลบทความอย่างง่ายแล้วนักศึกษาคงจะรู้สึกสนุกที่ได้แปลบทความอย่างแน่นอนวิธีการแปลบทความแบบ 4 S : สี่เอส (ฐานิกา บุษมงคล, 2554)

1. Scan หมายถึง อ่านส่วน บทคัดย่อ(abstract) ก่อน โดยอ่านอย่างรวดเร็ว(scan) 1 รอบ แล้วถามตัวเองว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง ให้บันทึกสิ่งที่ปิ๊งวาบไว้

2. Separate หมายถึง อ่านบทคัดย่ออีกครั้ง โดยแยกอ่านทีละหัวข้อ(Separate) ดังนี้ 1) Background คือ ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา บางสถาบันก็แปลว่าภูมิหลัง 2) Objective คือ วัตถุประสงค์ 3) Method คือ วิธีการ หรือ วิธีดำเนินการศึกษา 4) Result คือ ผลการศึกษา 5) Conclusion คือ สรุป จากนั้นให้สรุปใจความไปทีละหัวข้อ บันทึกไว้ กรณีติดขัดคำศัพท์ตัวไหนยังไม่ต้องเปิดพจนานุกรม แต่ใช้วิธีเขียนทับศัพท์ไปเลย

3. Searching หมายถึงค้นหาคำศัพท์และค้นหาสาระหลักของบทความ โดยการค้นหาความหมายของคำศัพท์ที่เราติดค้างเขียนทับศัพท์ไว้ แล้วจึงอ่านบทคัดย่อที่แปลเสร็จแล้วอีกครั้ง โดยสมมติตัวเองเป็นอาจารย์หรือเป็นคนอื่นมาอ่านสิ่งที่เราแปล หากอ่านแล้วรู้สึกว่ายังไม่พบสาระหลักของบทความ หรือยังขาดรายละเอียดที่ควรจะมี ก็ให้เปิดไปอ่านบทความฉบับเต็มในหัวข้อนั้นๆอย่างละเอียดแล้วเติมเต็มให้มากยิ่งขึ้น

4. Summary หมายถึง สรุปเนื้อหาทั้งหมดที่อ่านมา โดยไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ A4 จะให้ดีถ้าสามารถสรุปได้เพียง ½ หน้า จะถือว่าสุดยอดการแปลบทความเลยทีเดียว

          เห็นด้วยใช่มั้ยว่า การแปลบทความนั้นง่ายนิดเดียว ลองใช้วิธี สี่เอส นี้ดูแล้วคุณจะรู้สึกสนุกและมีความสุขที่อาจารย์ให้แปลบทความ เย้ๆๆๆ

หมายเหตุ   การนำบทความนี้ไปเผยแพร่ โปรดอ้างอิง ดังนี้

ฐานิกา บุษมงคล. (2554). การแปลบทความอย่างง่าย (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี). เผยแพร่ทาง http://thethanika.blogspot.com/2011/08/blog-post.html.แสดงความคิดเห็น