https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

4/09/2555

หลักการเขียน nurse' note แบบ APIE


ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต

หลักการเขียน nurse' note แบบ APIE โดย อ.ฐานิกา บุษมงคล


ตัวอักษรแต่ละตัวใน APIE (เอ-พาย) หมายถึง

A คือ Assessment(แอส-เซส-เม้น)

P คือ Problem (พร้อบ-เบล้ม)

I คือ Implementation(อิม-พลี-เม้น-เต-ชั่น)

E คือ Evaluation (อี-วา-ลู-เอ-ชั่น)


สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ค่ะ

A คือ Assessment(แอส-เซส-เม้น) คือ การประเมินผู้รับบริการ แล้วบันทึกว่า มีการสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการอย่างไร ซักประวัติอย่างไรบ้าง ตรวจร่างกายอย่างไรบ้าง

P คือ Problem (พร้อบ-เบล้ม) คือ การบันทึก Problem list หมายถึง ปัญหาและภาวะเสี่ยงที่พบจากการ Assessment ได้ตาม 11 แบบแผนของกอร์ดอน หรือ ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลตาม Nanda (นันดา)
ก็ได้

I คือ Implementation(อิม-พลี-เม้น-เต-ชั่น) คือ การปฏิบัติการพยาบาล

E คือ Evaluation (อี-วา-ลู-เอ-ชั่น) คือ การประเมินผลการพยาบาล
แสดงความคิดเห็น