https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

7/09/2557

แนวข้อสอบสภาการพยาบาลวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

1.ผู้ป่วยหลังผ่าตัดวันที่ 1 ในตอนกลางคืนผู้ป่วยขอยาแก้ปวด พยาบาลได้ประเมินความปวดแล้ว ตัดสินใจให้การพยาบาลโดย ทำการนวดหลัง เปลี่ยนเสื้อผ้าจัดท่านอนและหรี่ไฟหัวเตียง ต่อมา 2-3 นาที ผู้ป่วยหลับ ที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใด
ก. ไม่ได้ปวดแผลผ่าตัดมา
ข. มีปัญหาทางกาย แต่สามารถลดลงได้เมื่อได้รับความสุขสบาย
ค. ผู้ป่วยอ่อนเพลียมากจึงต้องการพักผ่อน
ง. ได้รับการดูแลอย่างดี เลยเกิดความเกรงใจพยาบาล

ตอบ  ข้อ ข. มีปัญหาทางกาย แต่สามารถลดลงได้เมื่อได้รับความสุขสบาย


2.IPPS เป็นการช่วยเหลือให้การระบายอากาศดีขึ้นอย่างไร
ก. ให้ความชื้นกับเยื่อบุทางเดินหายใจ
ข. เพิ่มพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส
ค. ช่วยให้การนำออกซิเจนดีขึ้น
ง. ป้องกันการแตกของผนังหลอด เลือดฝอย

ตอบ  ข้อ ก. ให้ความชื้นกับเยื่อบุทางเดินหายใจ

3.ผู้ป่วย Heart Failure ได้ยา Digitalis สิ่งที่ต้องคำนึงถึงที่สำคัญคือ
ก. อัตราการเต้นของหัวใจ
ข. ภาวะ K สูง
ค. ภาวะ Na สูง
ง. ตาพร่ามัว

ตอบ ข้อ ก. เนื่องจากยา  Digitalis มีผลทำให้ Heart rate ช้า ดังนั้นก่อนให้ยา พยาบาลวิชาชีพต้องจับชีพจรทุกครั้ง ถ้าชีพจรต่ำกว่า 60 ครั้ง/นาที ให้ hold ยา dose นั้นและต้องรีบรายงานแพทย์


4.ในผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง การให้ออกซิเจนจะต้องระวังเพราะเหตุใด
ก. ออกซิเจนจะเป็นตัวกำหนดการหายใจ
ข. การมีอากาศค้างในถุงลมปอด
ค. ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการกระตุ้นการหายใจ
ง. การกระตุ้นการหายใจจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ

ตอบ  ข้อ ง. การกระตุ้นการหายใจจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ


5. ผู้ป่วยได้รับยา Tapazole ซึ่งมีผลทำให้เกิดเม็ดเลือดขาวต่ำ พยาบาลวิชาชีพควรให้คำแนะนำผู้ป่วยอย่างไร
ก. ให้ใช้แปรงสีฟันนุ่มๆ แปรงฟัน
ข. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ค. ระวังการติดเชื้อ
ง. ระวังการเกิดอุบัติเหตุ

ตอบ  ข้อ ก. ให้ใช้แปรงสีฟันนุ่มๆ แปรงฟัน

แสดงความคิดเห็น