https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

9/28/2558

พิชิตข้อสอบสภาไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

loading...
 ข้อสอบสภาการพยาบาลนั้น ไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงแต่เราตั้งใจเรียนในห้องเรียน ทบทวนตำรับตำรา ฝึกทำข้อสอบอยู่เสมอๆ นอกจากนี้ยังมี 4 ตัวช่วยซึ่งมีหน้าที่และบทบาทที่แตกต่างกันไปดังนี้

ตัวช่วยแรก ตัวนักศึกษาเอง ควรที่จะ

1) สร้างพลังในตนเอง ตั้งเป้าหมาย ตั้งใจเรียน มุ่งมั่น ตั้งใจ มีสติ มีสมาธิ คิดบวก เชื่อมั่นในตนเอง และหาแรงบันดาลใจให้ตนเอง

2) ตั้งใจเรียน อ่านหนังสือ ทบทวนความรู้หลังเรียน สรุปความรู้เป็นเรื่อง ๆ หาเทคนิคในการจดจํา

3) แบ่งเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ สวดมนต์ และทําสมาธิ

4) ทําปฏิทินถอยหลังเวลาสอบ ฝึกทําข้อสอบ และจัดกลุ่มติวกับเพื่อน

ตัวช่วยที่ 2 รุ่นพี่ มีความสำคัญในอันดับต้นๆ รุ่นพี่ควรที่จะ

1) แนะแนวทางเทคนิคในการเตรียมสอบ และทําข้อสอบ

2) ช่วยสอนน้อง

3) ให้กําลังใจและสร้างพลังใจแก่น้อง

4) เล่าประสบการณ์ความรู้สึกให้น้องฟัง

ตัวช่วยที่ 3 ครอบครัว สำคัญมากมายทีเดียว ครอบครัวควรที่จะ

 1) ให้กําลังใจ

 2) ให้ความรัก


ตัวช่วยที่ 4 อาจารย์ สำคัญมากเพราะเป็นผู้ประสิทธิประสาทความรู้แต่ต้นจนจบ อาจารย์จึงเป็นผู้ต้องรับผิดชอบการสอบเข้าสภาการพยาบาลแบบเต็มๆ แบบว่าได้คะแนนมากน้อยก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผลผลิตของตนเอง อาจารย์ควรที่จะ

 1) จัดโครงการสอนเสริมและเพื่อนติวเพื่อน

 2) ให้นักศึกษาฝึกทําข้อสอบมาก ๆ

 3) ให้กําลังใจแก่นักศึกษา


**สุดท้ายทั้งครูและศิษย์ ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล นั่นคือการพัฒนาความรู้ของพยาบาล เพื่อธำรงรักษาและส่งเสริมให้วิชาชีพเด่นขึ้น ผู้รับบริการได้รับการพยาบาลจากพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ อันจะนำไปสู่การมีต้นทุนที่ดี(สุขภาพ...เป็น....ต้นทุน...ตามหลักของเศรษฐศาสตรสุขภาพ) ส่งผลให้ประเทศชาติมีทุนหรือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป

ที่มา:
1. สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ และอาจารย์ผู้สอน การประชุม เพื่อสอบสภาฯ ปีการศึกษา2552-2554, วพ.พระปกเกล้าจันทบุรี
2.ประสบการณ์และความคิดเห็นของผู้เขียน/ฐานิกา บุษมงคล
3. กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล 2557

ไม่มีความคิดเห็น: