เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

11/19/2558

The following new articles have just been published in BMC Cancer

The following new articles have just been published in BMC Cancer

Case report   Unusual paraneoplastic neurological syndrome secondary to a well differentiated pancreatic neuroendocrine tumor: a case report and review of the literature
Brizzi M, Sonetto C, Tampellini M, Di Maio M, Volante M, Scagliotti GBMC Cancer 2015, 15 :914 (18 November 2015)
Abstract | Full text | PDF

Case report   Pharmacokinetics and safety of cyclophosphamide and docetaxel in a hemodialysis patient with early stage breast cancer: a case report
Yang L, Zhang X, Yu S, Zhu H, Hu A, Chen J, Shen PBMC Cancer 2015, 15 :917 (18 November 2015)
Abstract | Full text | PDF

Research article   The performance of NLST screening criteria in Asian lung cancer patients
Kumar V, Becker K, Zheng H, Huang Y, Xu YBMC Cancer 2015, 15 :916 (18 November 2015)
Abstract | Full text | PDF

Research article   Prostate specific G protein coupled receptor is associated with prostate cancer prognosis and affects cancer cell proliferation and invasion
Cao W, Li F, Yao J, Yu JBMC Cancer 2015, 15 :915 (18 November 2015)
Abstract | Full text | PDF

Research article   BRCA1, BRCA2 and PALB2 mutations and CHEK2 c.1100delC in different South African ethnic groups diagnosed with premenopausal and/or triple negative breast cancer
Francies F, Wainstein T, De Leeneer K, Cairns A, Murdoch M, Nietz S, Cubasch H, Poppe B, Van Maerken T, Crombez B, Coene I, Kerr R, Slabbert J, Vral A, Krause A, Baeyens A, Claes KBMC Cancer 2015, 15 :912 (17 November 2015)
Abstract | Full text | PDF

Research article   Low-dose aspirin and survival from lung cancer: a population-based cohort study
Mc Menamin Ú, Cardwell C, Hughes C, Murray LBMC Cancer 2015, 15 :911 (17 November 2015)
Abstract | Full text | PDF | PubMed

Research article   Deciphering mechanisms of drug sensitivity and resistance to Selective Inhibitor of Nuclear Export (SINE) compounds
Crochiere M, Kashyap T, Kalid O, Shechter S, Klebanov B, Senapedis W, Saint-Martin J, Landesman YBMC Cancer 2015, 15 :910 (17 November 2015)
Abstract | Full text | PDF | PubMed

แสดงความคิดเห็น