https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

9/04/2559

แอปคำนวณอายุครรภ์และกำหนดคลอด(PREG-CAL)

อาจารย์ มทส. สร้างโปรแกรมคำนวณอายุครรภ์และกำหนดคลอด บนโทรศัพท์มือถือ (PREG-CAL)

คนท้องฟังทางนี้ค่า อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) สร้างโปรแกรมคำนวณอายุครรภ์และกำหนดคลอดไฮเทค เพื่อใช้งานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ทำงานได้บนโทรศัพท์มือถือและ Tablet ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และเป็นเครื่องมือสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการผดุงครรภ์ สามารถปรับใช้ในหญิงตั้งครรภ์เพื่อการดูแลตนเองในระยะครรภ์ต่าง ๆ โดยนำมาใช้อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย ณ โรงพยาบาลปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีความแม่นยำในการคำนวณสูง รวดเร็วและสะดวกต่อการใช้งาน พร้อมเปิดให้ Download โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วันนี้ (17 ธันวาคม 55) : นครราชสีมา อาจารย์ ดร. จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยถึง โปรแกรมสำหรับคำนวณอายุครรภ์และกำหนดคลอดบนโทรศัพท์มือถือ (เพร็ก-แคล) หรือ Program for calculating gestational age and expected date of delivery on mobile phone (PREG-CAL) ว่า เนื่องจากประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาล การผดุงครรภ์และการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการและผดุงครรภ์ พบว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณอายุครรภ์และกำหนดคลอดในปัจจุบัน อาทิ การคำนวณด้วยวงล้อการตั้งครรภ์ (gestational wheel) เครื่องคิดเลข คอมพิวเตอร์ หรือการคำนวณด้วยมือ ยังมีข้อจำกัดของเครื่องมือแต่ละชนิด อาทิ ล่าช้า คลาดเคลื่อน การคำนวณผิดพลาดจากผู้ปฏิบัติและไม่สะดวกต่อการใช้งาน จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะประดิษฐ์โปรแกรมคำนวณอายุครรภ์และกำหนดคลอด ที่สามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานโดยทั่วไป สามารถใช้งานกับอุปกรณ์พกพาที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ tablet

โปรแกรม PREG-CAL ได้เริ่มพัฒนาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และจดลิขสิทธิ์ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในเดือน สิงหาคม 2555 วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาโปรแกรม PREG-CAL คือเพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการคำนวณอายุครรภ์และกำหนดวันคลอด ซึ่งจะส่งผลให้การดูแลสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์ รวมถึงการตรวจวินิจฉัยสุขภาพทารกในครรภ์ตามระยะพัฒนาการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ จึงได้ทำการพัฒนาและวางแผนการสร้างโปรแกรมดังกล่าว โดยเลือกพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน อีกทั้งอุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการดังกล่าวก็มีระดับราคาให้เลือกหลาก หลาย โดยส่วนใหญ่มีราคาไม่สูงมากนัก ซึ่งจะครอบคลุมผู้ใช้งานในวงกว้าง

โปรแกรม PREG-CAL V.2.1 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ครอบคลุมการคำนวณเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ประกอบด้วย การคำนวณกำหนดวันคลอดบุตร และอายุครรภ์ปัจจุบัน การคำนวณอายุครรภ์ ณ วันที่ระบุเพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของอายุครรภ์ที่ได้บันทึกไว้ในใบฝาก ครรภ์ การคำนวณวันนัดตรวจครรภ์ครั้งต่อไปที่ตรงกับอายุครรภ์ที่ระบุ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณอายุครรภ์ และกำหนดวันคลอดบุตรพร้อมวีดีโอสาธิต ซึ่งสามารถใช้เป็นคู่มืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาพยาบาลและผู้ปฏิบัติ งานด้านการผดุงครรภ์อีกด้วย ทั้งนี้ได้มีการนำโปรแกรมมาใช้จริงในการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตร์ มทส. ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลและผดุงครรภ์ 1 และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการผดุงครรภ์ ณ โรงพยาบาลปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นแห่งแรกของประเทศ โดยโปรแกรมดังกล่าวสามารถลดขั้นตอนการคำนวณอายุครรภ์ในการทำประวัติคนไข้ได้ เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ทดลองนำไปใช้     ซึ่งจากสถิติมีทั้งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล บุคลากรทางด้านสุขภาพ คุณแม่ตั้งครรภ์ และคุณพ่อจากทั่วทุกภาคในประเทศเข้ามาลงทะเบียน Download ไปใช้งานแล้วกว่า 100 ราย ซึ่งจากผลการประเมินการนำไปใช้งานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ทั้งนี้ในอนาคตจะทำการพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ การดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์เพิ่มมากขึ้น 

วิธีการดาวน์โหลด
1 เข้าไปที่ http://www.jantakan.in/ 


2 เข้าไปแล้วคลิกตรงที่ลูกศรชี้


ลงทะเบียนผู้ใช้
4 เมื่อคลิก ลงทะเบียน จะไปที่หน้านี้  ให้คลิกดาวน์โหลดโปรแกรมตามที่ลูกศรชี้บอก


จากนั้นก็ให้ทำตามด้านล่างนี้ทีละข้อได้เลย 

 วิธีการติดตั้งโปรแกรม PREG-CAL

    * รูปที่แสดงอาจแตกต่างจากหน้าจอบนอุปกรณ์ที่ท่านใช้อยู่ เนื่องจากอุปกรณ์แต่ละรุ่นจะมีคุณลักษณะเฉพาะของตัวเอง ควรดูคู่มือของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ

    ** อุปกรณ์ในที่นี้หมายถึง โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone) หรือแท็ปเล็ต (Tablet) ที่จะติดตั้งโปรแกรม PREG-CAL

 (1) นำไฟล์ pregcal_2-2.apk ที่ดาวน์โหลดมาใส่ลงในอุปกรณ์ ซึ่งโดยปกติจะใส่ลงใน SD Card ของอุปกรณ์ที่ต้องการติดตั้งโปรแกรม


(2) คลิกเลือก Settings

(3) คลิกเลือก Applications

(4) คลิกเครื่องหมายถูกที่ Unknown sources(5) เข้าโปรแกรม File Manager
ในที่นี้เลือกใช้โปรแกรมชื่อ ES File Explorer
(ท่านอาจใช้โปรแกรมอื่นที่เป็นประเภทเดียวกันก็ได้)


(6) ภายใน SD Card จะเห็นไฟล์ชื่อ pregcal_2-2.apk คลิกที่ pregcal_2-2.apk 
(กรณีที่ไฟล์ pregcal_2-2.apk ถูกใส่ไว้ใน
SD Card ตามข้อ (1))  

(7) จะปรากฎหน้าจอดังรูป คลิก Install
(8) เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น จะปรากฎหน้าจอดังรูป ให้คลิก Open เพื่อเปิดโปรแกรม PREG-CAL

(9) เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม PREG-CAL
ที่มาข่าว
http://ird.sut.ac.th/
http://www.jantakan.in/

แสดงความคิดเห็น