https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

9/07/2559

Wolff-Parkinson-White Syndrome

by supachai triukose,

เมื่อวานผมโพสต์เรื่อง Wolff-Parkinson-White Syndrome 
มีน้องพยาบาลถามคำถามมา ผมได้ตอบคำถามและอธิบายเพิ่มเติมอีก 
ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพยาบาลอีกหลายๆคน
ผมจึงขออณุญาติน้องนำมาโพสต์ลง 
ขอขอบคุณน้องพยาบาลไว้ ณ ที่นี้ด้วย

คำถาม
อาจารย์คะ รบกวนสอบถามคะกรณีที่ EKG เป็น AF with wolf pakinson white จะไม่ให้ adrenosine ใช่มั้ยคะแล้วยาตัวแรกที่จะใช้ คืออะไรคะ

คำตอบ
เป้าหมายการใช้ยาเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มี AF with WPW คือการควบคุมไม่ให้หัวใจเต้นไวเกินไปและให้หัวใจกลับมาเต้นเป็น rhythm ปกติ
ถ้าผู้ป่วยมี AF with WPW และมีอาการ unstable อันเกิดจากการที่หัวใจเต้นไวเกินไป ควรจะแก้ไขด้วยการทํา electrical cardio version ทันที

สําหรับผู้ป่วยที่ stable การรักษา AF with WPW อาจจะใช้ยาในการรักษาให้หัวใจกลับมาเต้นด้วย rhythm ปกติ และความไวปกติ
ไม่มียาตัวใดที่บอกได้ว่าเป็นตัวแรกที่จะเลือกในการใช้รักษา AF with WPW (no clear FIRST LINE medication for rhythm control ), แต่แนะนําให้ใช้ IBUTILIDE, PROCAINAMIDE, and AMIODARONE

ไม่แนะนําให้ใช้ยาพวกที่จะไปทําให้เกิด AV nodal blockers เช่น VERAPAMIL, ADENOSINE, BETA-BLOCKERS, and DIGXIN. ในผู้ป่วยที่มี AF with WPW เพราะจะทําให้ไฟฟ้าลงมาทาง Kent Bundle pathway แทนที่จะลงมาทาง AV node ยิ่งมีผลทําให้หัวใจเต้นไวขึ้น

ปกติไฟฟ้าวิ่งมาจากหัวใจห้องข้างบน ลงมาที่ หัวใจห้องข้างล่าง โดยผ่านทางเดินไฟฟ้าที่เป็นปกติคือ AV node and Bundle branches แต่ W-P-W ไฟฟ้าวิ่งลงมาทาง Kent Bundle ซึ่งอาจมีผลทําให้หัวใจเต้นไวเพราะไม่มีการชะลอไฟฟ้าที่ AV node

โดยปกติไฟฟ้าเกิดมาจาก Sinus node ซึ่งมีกําลังการผลิตปกติอยู่ที่ 60 – 100 ครั้งในหนื่งนาที แม้ว่าไฟฟ้าจะวิ่งลงมาทาง Kent bundle ก็ไม่ทําให้เกิดปัญหา เพราะหัวใจเต้นในจังหวะและอัตราความเร็วที่เป็นปกติ เราเรียกผู้ป่วยว่ามี WPW Pathway

แต่ถ้าผู้ป่วย Atrial Fibrillation rhythm และ Atrioventricular reentrant rhythm จะทําให้เกิดปัญหา คือทําให้หัวใจเต้นไวเกินไป 
( Tachycardia ) เราเรียกว่าผู้ป่วยมี WPW syndrome
เมื่อหัวใจเต้นไวเกินไป จะเกิดปัญหา หัวใจห้องข้างล่างไม่มีเวลารับเลือดมาจากหัวใจห้องข้างบน จํานวนเลือดในหัวใจห้องข้างล่างจึงมีน้อย เป็นผลทําให้ Cardiac output น้อยลง จึงทําให้เกิดอาการเช่น Palpitations, dizziness, lightheadness, fainting และบางครั้งอาจทําให้เกิด Sudden Death แต่ก็มีไม่มากนัก

การรักษา
--- คนส่วนใหญ่จะมี WPW pattern ไม่มีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นไว จึงไม่จําเป็นที่ต้องรักษา

---คนที่มี WPW syndrome หัวใจเต้นไว มีความจําเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา หลักการก็คือทําให้หัวใจเต้นช้าลงเป็นปกติ ด้วยวิธีการดังนี้

>>> 1 ใช้วิธี Valsalva maneuver เช่น กลั้นหายใจแล้วเบ่งลม คล้ายๆกับการเบ่งอุจจาระ , เอานิ้วล้วงคอทําให้เกิด Gag reflex, เอานํ้าแข็งโป๊ะหน้า กระตุ้น Parasympathetic nervous system , มีอีกวิธีหนึ่งนะ แต่ไม่แนะนําให้ทํา เพราะอาจจะเกิดผลข้างเคียงการเป็น Stroke ได้ และพยาบาลก็ไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายให้ทําได้ วิธีนี้คือ Carotid Sinus Pressure 
>>> 2. ถ้า Valsalva maneuver and Carotid Sinus Pressure ไม่ได้ผล ก็ต้องใช้ยาที่ทําให้หัวใจเต้นช้าลง ยาที่ใช้ทําให้หัวใจเต้นช้าลง เช่น Amiodarone, Procainamide 

ยาพวก Digoxin, Calcium Channel Blocker and Beta Blockers ไม่ควรใช้ เพราะใน WPW syndrome เพราะอาจยิ่งทําให้ไฟฟ้าลงมาทาง Kent bundle ทําให้หัวใจเต้นเร็วยิ่งขึ้น

>>> 3. ถ้าหัวใจเต้นไวแล้วมีความดันโลหิตตํ่าร่วมด้วย ไม่สามารถให้ ยาดังกล่าวข้างต้นได้ การทําให้หัวใจเต้นช้าโดยการ re-set ไฟฟ้าของหัวใจด้วยกันใช้ Electrical Cardioversion

การป้องกันการเกิด WPW syndrome ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตข้างหน้า ทําได้ 3 วิธีคือ

### 1 Radiofrequency ablation ( Low voltage High frequency electricity ) เป็นการใช้ความร้อน หรือใช้ความเย็นที่เรียกว่า Cryoablation ไปทําลายทางเดินไฟฟ้าของ Kent bundle

### 2. Surgery ไปสกัดกั้นทางเดินของไฟฟ้า

### 3. Medication Procainamide

แสดงความคิดเห็น