https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

6/21/2554

การตั้งชื่อเรื่องวิจัย

– หัวข้อวิจัยต้องบอกว่าทำอะไร/อย่างไร/กับใคร

– หัวข้อชัดเจนและมีองค์ประกอบครบ

– หัวข้อตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย

– หัวข้อบ่งบอกปัญหา/หาวิธีการแก้ไข


ส่วนประกอบของชื่อเรื่องวิจัย
1. ตัวแปรตาม และ ตัวแปรต้น (ถ้ามี)


2. วัตถุประสงค์ หรือวิธีการวิจัยหลัก


3. บริบท (context)
แสดงความคิดเห็น