https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

6/21/2554

คำถามวิจัย

คำถามที่นักวิจัยกำหนดขึ้นเพื่อหาคำตอบซึ่งจะนำไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาวิจัย นิยมตั้ง

คำถามวิจัยว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็น  ตั้งแต่สองเรื่องขึ้นไปมีลักษณะเป็นอย่างไร ?


คำถามวิจัย หมายถึง ข้อความที่ชัดเจนแสดงถึงสิ่งที่ต้องการทราบ คำตอบลักษณะคำถามการวิจัย

1.สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

2.ชัดเจน ,อย่างไร ,อะไร สัมพันธ์ หรือ แตกต่างกัน หรือไม่

3.ถาม 1เรื่องใน 1คำถาม
แสดงความคิดเห็น