https://bx.in.th/ref/SIXGUc/

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล คลิกภาพ
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

9/29/2558

โรคไข้หูดับ'แพร่จากหมูสู่คนได้

โรคไข้หูดับ'แพร่จากหมูสู่คนได้ จัดเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ในไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดเวทีประชุมเรื่อง "แนวทางการจัดการโรคติดเชื้อสเตรปโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) ของประเทศไทย" ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมี รศ.นสพ.ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ นักวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานสถานการณ์โรค "สเตรปโตคอกคัส ซูอิส" ในไทย พร้อมกันนี้ สกว.ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อย. กรมปศุสัตว์ สำนักอนามัย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ฯลฯ พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดการความเสี่ยงของโรคปัจจุบันพบการระบาดของโรคสเตรปโตคอกคัส ซูอิส ในอีกหลายประเทศของทวีปเอเชีย เช่น ฮ่องกง ไต้หวัน เวียดนาม

สำหรับประเทศไทย มีรายงานการติดเชื้อตั้งแต่ในปี พ.ศ.2550 โดยพบผู้ป่วยทั้งหมดจำนวน 150 ราย มีอัตราการเสียชีวิตจำนวน 23 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคเหนือ และจากการสำรวจข้อมูลในปี 2558 ไทยมีผู้ป่วยโรคนี้มากขึ้น โดยเฉพาะภาคเหนือมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้น จากร้อยละ 10-20 เป็นร้อยละ 60-70 ของประชากรในพื้นที่จากแนวโน้มของตัวเลขที่สูงขึ้น กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้โรคสเตรปโตคอกคัส ซูอิส เป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ในไทย ที่แม้ปัจจุบันความอันตรายของโรคนี้จะยังไม่กระจายขยายไปในวงกว้าง แต่ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมหาแนวทางตั้งรับต่อไป


www.dpc6pr.com
cr อนุชา สื่อสารความเสี่ยงฯ
แสดงความคิดเห็น