เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

สิ่งที่น่าสนใจ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

8/15/2553

การตรวจร่างกาย Head To Toe Nursing Assessment

การตรวจร่างกายและการประเมินสภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่พยาบาลไม่ควรละเลย
จึงควรทบทวน ฝึกฝน และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
อ่านเพิ่มเติม
แสดงความคิดเห็น