เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

สิ่งที่น่าสนใจ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

4/06/2554

วิจัยเรื่อง ผ่าวิกฤตน้ำแพรกหนามแดง

มีคำพูดที่เป็นตลกร้ายสำหรับงานวิจัย คือ งานวิจัยของนักวิชาการมีไว้ขึ้นหิ้ง จึงอยากให้ท่านผู้สนใจได้พบกับการวิจัยเชิงพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเกิดจากความมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง ภายใต้การนำเสนองานวิจัยด้วยรูปแบบภาพยนตร์(ฐานิกา  บุษมงคล)

แสดงความคิดเห็น