เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

สิ่งที่น่าสนใจ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

6/21/2554

แบบฝึกหัดหัวข้อ ปัญหาการวิจัย

การเลือกปัญหาในการวิจัย
1. จงบอกความหมายของปัญหาการวิจัย

ตอบ


2. ปัญหาการวิจัยมีที่มาจากแหล่งใดบ้าง อย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง

ตอบ


3. จงอธิบายขั้นตอนของการกำหนดปัญหาการวิจัย

ตอบ


5. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีประโยชน์ต่อการวิจัยอย่างไรบ้าง

ตอบ


6. จงยกตัวอย่างแหล่งของเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา

ตอบ

7. ในการเลือกศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีเกณฑ์อะไรบ้าง ที่เป็นแนวทางในการพิจารณาคุณค่าของเอกสารที่ศึกษา

ตอบ
แสดงความคิดเห็น