เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

สิ่งที่น่าสนใจ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

10/20/2554

congenital diaphramatic hernia ไส้เลื่อนกระบังลม

บทที่ 1 ไส้เลื่อนกระบังลมบทที่ 2 สมมติฐานบทที่ 3 การวินิจฉัย
บทที่ 4 การเตรียมการคลอดบทที่ 5 การส่งต่อผู้ป่วยบทที่ 6 บันทึกทางการแพทย์
บทที่ 7 แนวทางการรักษา


บทที่ 8 การวางยาผ่าตัด
บทที่ 9 สรุปขอขอบพระคุณ คุณ apichai จากโรงพยาบาลเด็ก
แสดงความคิดเห็น