เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

สิ่งที่น่าสนใจ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

5/15/2556

พรหมวิหาร 4 ธรรมะสำหรับผู้บริหาร1.จิตเมตตา หวังสุข ทุกถ้วนหน้า

เพื่อนเกิดมา ร่วมสุข ร่วมทุกข์เข็ญ

ผูกไมตรี ทวีรัก เป็นหลักเกณฑ์

ไม่จองเวร เข่นฆ่า รบรากัน ฯ


2.กรุณา เผื่อแผ่ เหลียวแลเอื้อ

หวังช่วยเหลือ เพื่อนยาก ลำบากขันธ์

เห็นเพื่อนทุกข์ ทุกข์ด้วย เข้าช่วยพลัน

ให้เพื่อนนั้น พ้นทุกข์ ได้สุขใจ ฯ


3.มุฑิตา หน้าแย้ม จิตแช่มชื่น

เห็นคนอื่น ดีจริง ยศยิ่งใหญ่

พลอยปรีดา สาธุโห่ ไชโยชัย

อวยพรให้ เจริญสุข ทุกครากาลฯ


4.อุเบกขา เพ่งจ้อง คอยมองเป้า

รวมจิตเข้า ตั้งเที่ยง ไม่เอียงฐาน

ปรารภกรรม ชั่วดี เป็นตัวการ

ไม่ลนลาน เสริมดี ป้ายสีใคร

**ขอบคุณ คุณ Boonying ที่ส่งมาให้ค่ะ**
แสดงความคิดเห็น