เคล็ดลับพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลให้อยู่หมัด

การจับกลุ่มติวกันเอง การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น คลิกอ่านกลเม็ดเคล็ดลับเพิ่ม

สิ่งที่น่าสนใจ

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาล
ธนาคารข้อสอบสภาการพยาบาล

8/01/2558

การรักษาด้วยการใช้ยาละลายลิ่มเลือด

การรักษาด้วยการใช้ยาละลายลิ่มเลือด

by Supachai Triukose
ในปี ค.ศ. 1980 ได้เริ่มมีการใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายขาดเลือดอย่างเฉียบพลัน ชนิด STEMI สามารถลดอัตราการตายของผู้ป่วยได้ถึงร้อยละ 30 และถือเป็นการรักษามาตรฐานในผู้ป่วย STEMI หรือ New Left Bundle Branch Block (LBBB) ที่เกิดอาการภายใน 12 ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใน 3 ชั่วโมง ที่เกิดอาการจะได้ผลดีที่สุด
ยาละลายลิ่มเลือดที่ใช้มากคือ Streptokinase, t-PA, Reteplase
ข้อห้ามในการใช้ยาละลายลิ่มเลือด
1. มีเลือดออกง่ายที่อวัยวะ ยกเว้นมีประจําเดือน
2. ประวัติเลือดออกในสมองเวลาใดก็ตาม
3. อัมพาตจากหลอดเลือดสมองอุดตันภายใน 3 เดือน ยกเว้น Acute ischemic stroke ภายใน 3 ชั่งโมง.
4. มีประวัติเนื้องอกในสมอง
5. มีประวัติหลอดเลือดในสมองผิดปกติ เช่น arteriovenous malformation.
6. สงสัยมี Aortic dissection
7. ได้รับอุบัติเหตุชนิดไม่มีเลือดออกมาภายนอกศรีษะ (closed-head-trauma) หรือที่หน้าอย่างรุนแรงภายใน 3 เดือน

แสดงความคิดเห็น