รวมแนวข้อสอบสภาการพยาบาล new...

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาลผดุงครรภ์

เก็งข้อสอบสภากาพยาบาลเด็ก

เก็งข้อสอบสภาการพยาบาลวิชากฎหมาย

สรุปเนื้อหาข้อสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล

2554 เตรียมสอบจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพพยาบาล

แนวข้อสอบสภาการพยาบาลพร้อมเฉลยฉบับที่1

แนวข้อสอบสภาการพยาบาลเรื่องโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน

แนวข้อสอบสภาการพยาบาล(การพยาบาลมารดาและทารก)

แนวข้อสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ)

แนวข้อสอบสภา(การพยาบาลผู้ใหญ่)

เฉลยข้อสอบสภาการพยาบาล(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

เทคนิคการทำข้อสอบสภาการพยาบาล

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์เพื่อเตรียมนักศึกษาสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

ขออวยพรให้ทุกๆท่านจงโชคดีในการสอบ อย่าลืมเตรียมดินสอดำ 2B และยางลบที่ลบดินสอได้สะอาดมากๆไปสอบด้วยนะคะ ขอให้สอบได้ใบประกอบวิชาชีพทุกคนค่ะ สาธุ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย (Discharge planning)

ความหมาย และความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์

เก็งแนวข้อสอบสภาการพยาบาลพร้อมเฉลยฉบับที่1